Abdest alırken okunacak dualar nelerdir?


0

Abdest,ibadetimize başlamadan önce yapılan vücut temizliği işlemine denmektedir. Abdest anlamına daha geniş bakarsak müslümanların, namaz gibi belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma ve temizliktir. Kur’ana göre her namazın yanında bedensel temizlenme amacıyla belli organları yıkamak ve meshetmek olarak bilinmektedir.

Abdest alırken okunacak dualar nelerdir ?

İslam dinimizce ibadetlerimizi yerine getirmeden önce abdest almak farz olan manevi ve vücut temizliği olarak görevimiz bilinir. Abdest alırken okunacak belirli dualar mevcut olup bilinmesi gereklidir.Abdest alırken insanlığa yararları pek çok şeyin yanında en önemlisi hastalıklardan uzak kalmasıdır. Peki abdest alırken okunacak dualar neler bakalım.

Abdest almaya başlayacaksak ilk okunacak dua şudur :

 • (Bismillâhil-azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâm. Ve alâ tevfîk-ıl-îmân. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren.)
 • Azim olan Allahü teâlânın adıyla başlarım. Bize İslâm dinini veren, imanı ihsan eden; suyu temizleyici, İslâm’ı nur kılan Allah’a hamd-ü senâlar olsun.
 • Ağza su verirken:(Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden.)Ey Allahım, içtikten sonra bir daha hiç susuzluk duyulmayan havz-ı Nebi’den içir.
 • Buruna su verirken:(Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min ni’amihâ. Ve lâ türihnî râyihaten-nâr.)Ey Allahım! Cennet kokusunu koklat ve beni Cennet nimetleri ile rızıklandır. Cehennem kokularından uzaklaştır!
 • Yüzü yıkarken:(Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü evliyâike ve lâ tüsevvid vechî bi zünûbî yevme tesveddü vücûhü a’dâike.)Ey Allahım! Nurunla, Evliyanın yüzünü ağarttığın gibi, benim yüzümü de ağart. Düşmanlarının yüzü karardığı günde, yüzümü, günahlarımdan dolayı karartma.
 • Sağ kolu yıkanırken: (Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren.)Ey Allahım! Kitabımı sağımdan ver ve hesabımı kolay eyle.
 • Sol kolu yıkanırken: (Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden.)Ey Allahım! Kitabımı solumdan ve arkamdan verme, hesabımı zor eyleme.
 • Başı mesh ederken:(Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zılli arşike yevme lâ zılle illâ zıllü arşike.)Ey Allahım! Vücudumu ve saçlarımı Cehenneme atma. Başka gölgenin olmadığı günde Arş-ı âlânın gölgesinde gölgelendir.
 • Kulakları mesh edilirken:(Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû.)Ey Allahım! Beni, sözü dinleyip, en güzelini tutanlardan eyle.
 • Enseyi mesh ederken:(Allahümme a’tık rakabetî minen-Nâr.)Ey Allahım! Boynumu ateşten azat eyle.
 • Sağ ayağı yıkarken: (Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü)Ey Allahım! Ayakların kaydığı günde, sıratta ayaklarımı sabit eyle.
 • Sol ayağı yıkarken:(Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-sırâti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Allahümme’c-al sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre.)Ey Allahım! Sıratta, düşmanlarının ayaklarının kaydığı günde, benim ayaklarımı kaydırma. Çalışmamı meşkûr et. Günahımı affet.
 • Abdestten sonra:(Sübhânekellahümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke estağfiruka ve etûbü ileyke eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke.)Ey Allah’ım! Seni, hamdinle tesbih ve tenzih ederim. Senden başka mabut olmadığına, bir olduğuna ve şerikin olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın senin kulun ve Resulün olduğuna şehadet ederim.