Adli tıp nedir? Adlı tıp ne iş yapar?


0
1 paylaşım

Adli tıp terim olarak hukuk işlemleri üzerine çalışan hekimlik kurumudur. Daha açık söylersek faili meçhul,cinayet gibi ölümlerin soruşturması sırasında sonuçları ve nedenleri ortaya koyan bilim dalıdır. Bakalım Adli tıp kurumu ne iş yapar ?

Adli Tıp Nedir ?

Hukuk ve ceza mahkemelerinin gerçeği ortaya çıkarmasına yardım eden, adli hekimlik kurumuna anlamsal olarak adli tıp kurumu demekteyiz. Adli Tıp denildiğinde ilk akla gelen otopsi olsa da, otopsi adli tıp uygulama alanlarından sadece bir tanesidir. Bunun ile birlikte tüm bilirkişilik hizmetleri geniş bir şemsiye altında toplanacak olursa, bu şemsiyenin adını “adli bilimler” koyabiliriz. Adli bilimler sayfası altında çalışma mekanizmasında adli tıbbın önemli bir yeri ve işlevi bulunmaktadır.

Adli Tıp Kurumu Nedir ?

Adli tıp kurumu mahkemelerin resmi bilirkişisi olarak yasa ile kurulmuş bir birimdir. Adalet bakanlığına bağlı çalışmaktadırlar ve merkezi İstanbul’da bulunmaktadır. Adli Tıp Kurumu Başkanı’nın adli tıp uzmanı olması gerekmektedir ve adli tıp uzmanları arasından, Adalet Bakanı tarafından yapılan teklifle Adalet Bakanın kendisi, Başbakan Yardımcısı, Başbakan ve Cumhurbaşkanının imzaladığı dörtlü bir kararname ile atanmaktadır. Merkeze bağlı olarak çalışan grup başkanları ile şube müdürleri değişik illerde hizmet yürütmektedir. Merkezde hizmet ihtisas daireleri ve ihtisas kurullarının çalışmaları yürütmektedir.

Adli Tıp Daireleri Nelerdir ?

-Morg İhtisas Dairesi – otopsi, kemik ve organ incelemeleri.
– Kimyasal Tahlilleri İhtisas Dairesi- ilaç, zehir, madde incelemeleri.
– Fizik İncelemeler İhtisas Dairesi – yazılı belge, silah v.b incelemeler.
– Biyoloji İhtisas Dairesi – doku, leke v.b incelemeler, kimliklendirme, babalık araştırmaları.
-Gözlem İhtisas Dairesi – hukuki sorumluluk, ceza sorumluluğu gibi adli psikiyatrik muayeneler.
-Trafik İhtisas Dairesi – trafik kazalarında kusur vb incelemeler.

Adli Tıp Kurulları Nelerdir ?

1-İhtisas Kurulu – Kesin olarak ölümlü olayları inceleyen kuruldur.
2-İhtisas Kurulu – Yaralanmalar,ve kişinin rızası olmadan ırza geçme durumunu inceleyen kuruldu.
3-İhtisas Kurulu – Kaza yaralanmaları, maluliyet durumunu inceler.
4-İhtisas Kurulu – Ceza sorumluluğu, Hukuki sorumluluk durumunu inceler.
5-İhtisas Kurulu – Zehirlenmeler, babalık değerlendirmeleri durumunu inceler.

Adli Tıp Kurumu Fakülteleri Nerede Mevcut

Adli Tıp Kurumu ve Tıp Fakültelerinin Adli Tıp Ana bilim Dallarının yanı sıra iki kentimizde, İstanbul ve Ankara’da Adli Tıp Enstitüleri vardır. Adli Tıp Enstitüleri İstanbul ve Ankara Üniversitesi’ne bağlı enstitüler olup adli bilimlerin değişik alanlarında yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermekte, ancak adli tıp uzmanlık eğitimi vermemektedir.