Ağlama duvarı nedir ?


0

Ağlama duvarı, İbranice’de “HaKotel HaMa Aravi” olarak geçen Museviler tarafından kutsal kabul edilen “Büyük Tapınak”ın yani Hz. Süleyman Mabedi’nin ayakta kalan tek parçası batı duvarı olduğu belirtilmektedir. “Batı Duvarı” olarak da adlandırılan Ağlama Duvarı’nın, Hz. Süleyman’ın Kudüs’te inşa ettirdiği “Beyt’ül Makdis” den geriye kaldığına inanılmaktadır.

Ağlama Duvarı’nın yapımında kullanılan taş blokların bir kısmı, 100 tonu aşan ağırlıkta ve 12 metreyi bulan uzunluktadır. M.Ö. 537’de, Süleyman peygamber tarafından yaptırıldığı kabul edildiği için, ve bu kutsal tapınağın son parçasının Batı Duvarı, yani Ağlama Duvarı olduğuna inanılması sebebiyle, Yahudiler açısında Kudüs oldukça kutsal ve önemli bir bölgedir.

KİMLER TARAFINDAN YIKILDI

Büyük Tapınak olarak tarihte yerini almış Süleyman Mabedi, ilk olarak Babiller tarafından, takip eden zaman içinde de Romalılar tarafından tahrip edilmiş ve yıkılmıştır.

Sadece bir inanışa ya da bir kavime ait olduğu görülse de, her kutsal yapı gibi, “Ağlama Duvarı” da, tüm insanlık adına önemli bir kültürel mirası temsil etmektedir. 
OR


Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.OR


Forgot your password?


OR


Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.