AR-GE Nedir,AR-GE Ne Üzerine Yapılır?


0
1 paylaşım

AR-GE son zamanlarda özellikle teknolojik alanlarda oldukça içimizde olup kullanılan bir tabirdir. AR-GE yani Araştırma – Geliştirme yada R&D olarak da tanımlanıyor. Özellikle devlet desteğinin artmasıyla beraber firmalar da AR-GE merkezleri kurmaya başladı.

AR-GE Nedir 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda AR-GE, “kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır” denmektedir.Özellikle Teknoloji gelişmelerinin üzerine çalışılan bu süreç yani AR- GE süreci günümüzde teknoloji ürünleri üreten devlet desteği kapsamında üretim yapan firmalarda tamamen bir departman haline gelmiş durumdadır.

Bu departmanda çalışan kişilerin araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri kapsamaktadır.

AR-GE’nin Bölümleri Neler 

Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesinde departmanların içerisinde takım halinde çalışılır. Bu takım çalışmalarının farklı yöntemleri denemek için 3 ayrı grupta yapılır.

  • Temel Araştırma: Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır.Gruptaki kişiler ilk olarak teorik olarak konu üzerine bilgi toplayıp takım arkadaşları ile fikir alışverişine başlar.
  • Uygulamalı Araştırma: Doğrudan bilgi üretmek için yapılan özgün araştırmadır. Fakat bu Temel Araştırma’dan farklı olarak, spesifik bir pratik uygulamaya veya amaca yöneliktir.Yani bu kısımda biriktirilen bilgiler bir araya gelir ve farklı birkaç bilgi ve beyin fırtınası ile ortaya bir sunum yapılır.
  • Deneysel Gelişim: Yeni veya önemli ölçüde, iyileştirilmiş malzeme, araç, mamul, üretim süreçleri, sistemler veya hizmetler ortaya koyabilmek amacıyla bilimsel bilginin kullanımıdır.

AR-GE Ne Konu Üzerine Yapılır 

Ar-Ge yani araştırma ve geliştirme aslında kabataslak bakıldığında her konu üzerine kişiler araştırma yaparak bir sonuca ve kanıya varabilir. Bu bir tez konusu olabilir,bir teknolojik ya da bilimsel bir konu olabilir. Bu alanın daha ağırlıklı olarak uygulandığı kısım teknolojik ve bilimsel konular üzerinedir.