Atatürk’ün sanat ile ilgili sözleri nelerdir? Atatürk ve Sanat


0

Ulu önderimizi Mustafa Kemal Atatürk’ün sanat ile ilgili sözlerini sizler için bir araya getirdik. Atatürk ve Sanat her zaman birlikte anılmıştır.

Atatürk sanata ve sanatçıya sonsuz önem vermiştir.

Sanat ile ilgili söylediği en etkileyici sözleri şöyle sıralayabiliriz;

  • “Sanatçı, esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir.”

  • “Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”

  • “Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra, alnında ışığı ilk duyan insandır.”

  • “Bir milletin sanat yeteneği, güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.”

  • “Milletimizin güzel sanatlar sevgisini, her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.”

  • “Sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür.”

  • “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz. Hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız.”

  • “Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.”