Ateizm Nedir,Ateist Kimlere Denir,Ateizm Tarihçesi


0
1 paylaşım

Ateizm, dünya üzerinde vakıf olan tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları reddeden ve var olan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımıdır.Sözlük anlamında da belirtildiği üzere; Ateizm, din ile ilgili bir kavram değildir, tanrı ile ilgili bir kavramdır. Ateizm kelimesinin anlamı Yunancaya dayanmaktadır. Atheos” (theos), Yunanca “tanrı” demek olup başındaki “a” ön takısı ile olumsuzluk belirtir.
Yani Ateizm, “din” ile ilgili bir kavram değil, doğrudan Tanrı ile ilgili bir kavramdır. Dinlerin varlığı, dinlerin tanımının ne olduğu, dinlerin iyi mi yoksa kötü mü olduğu ateizmin konusu ve tartışma alanı dışındadır.Bu yönüyle de Ateizm ile dinsizlik birebir örtüşmez. Ateistlere dinsiz ya da dini inançları kabul etmeyen kişiler olarak anılmasını ise doğru bulmamaktadırlar. Deist akımlara bakıldığında da, tanrıya inancın olduğu ancak dinlerin kabul edilmediği görülür. Ateizm, anti-teizm yani teizm karşıtı demek değildir ve bir “tepkisellik” anlamı içermez, zira metafizik öğelerin “var olmadığını” savunmak için metafizik öğelerin “var olması” gerekmez. Ateizm, yalnızca bir “durum” ifadesidir. Sadece tanrı veya tanrıların ve metafizik öğelerin var olmadığını söyler.

Dünya Üzerinde Ateizm Sayısı Ne Kadar 

Günümüzde, dünya nüfusunun % 2.3’ü kendini ateist, %11.9’u teist olmayan (non-theist) olarak tanımlamaktadır. Bu oran Rusya’da %48’in üzerine çıkmakta, Japonya’da ise %64 ila %65 arasında seyretmektedir. Avrupa Birliğinde oran, %6 ile İtalya ve %85 ile İsveç arasında değişkenlik göstermektedir. 2006 Yılı istatistiklerine göre ise Türkiye’de oran %2,5-%3  arasında yer almaktadır.Dünya bakış açısı geliştikçe kişilerin fikirleri değişmekte dolayısıyla bu oranlarda da oynama olmaktadır.

Ateizm Tarihçesi Nedir

Ateizmin kökeni ilk dinlerin ve onların ortaya koyduğu tanrı düşüncesinin ortaya çıkışına kadar uzanır. Antik Çağ’da Yunan maddeciliğinin temsilcileri Demokritos ve Epikuros ateizmin en ünlü temsilcisidir. Orta Çağ’a gelindiğinde kilise ve ruhbanlığın dayattığı gericilikten ötürü hemen hiç kimse dinlerle çelişen düşüncelerini açıkça ortaya koyamamıştır.Ateizm 18.YY ‘da bakış açısını benimsemiyorken 19-20. Yy’da benimsenmeye başlanmıştır.

Benzer içerik:  Vangölü Ekspresi nereden nereye gitmektedir?

Ateist Kimlere Denir

Ateist olmak için  kişinin kafasında belirlenmiş çeşitli sebepler olabilir.Bu fikirlere ilk öncelikle saygı duymak önemli bir unsurdur. Ateizm Tanrı’ya olan inancın yokluğu demek olduğundan, Tanrı kavramıyla karşılaşmamış olmak bile teorik olarak ateist olarak nitelendirilmek için bir sebep olabilir. Fakat kendilerini ateist olarak nitelendiren insanlar genellikle bu konuda kafa yorup araştırma yapmış ve bilinçli bir şekilde Tanrı kavramına inanmamayı seçmiş kişilerdir. Dünyaya kızgın olduğu için veya Tanrı’dan nefret ettiği için ateist olmak ise sanılanın aksine çoğu ateist için geçerli değildir.Toplumdaki bakış açısı ve ötekileştirilmiş fikirlere saygı duymama bakış açısından dolayı bu şekilde aktarılmaktadır. Ateistlerin fikri iyi ya da kötüyü ayırt edebilmek için illa da bir dini kavrama ya da tanrıya bağlanmanın gereği olmadığını savunmaktadır. Tanrı olmazsa ahlak veya adalet olmayacağı savına ise ateistler, bunun sadece insanca bir temenni olduğu ve bir varlığın ispatı için herhangi bir delil niteliği taşımadığı gerekçesi ile karşı çıkmaktadırlar.

 
OR


Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.OR


Forgot your password?


OR


Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.