Berat Kandilinde okunacak dualar ve sureler nelerdir?


0
2 paylaşım

Müslüman alemi için en önemli zamanlardan biri olan Berat Kandili üç ayların ikincisi olan Şabân ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gecedir. Kur’ân-ı Kerîm, Levh-i Mahfûz’a bu gece inmiştir. Ramazan ayının müjdecisi olan bu günde önemli gelişmeler meydana gelmektedir. Berat Kandilinin önemini sizin için sıraladık : 

 • Berat Kandili meleklerin bayramının olduğu gündür.
 • Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.
 • Berat Kandilinin akşamı yanı sıra dualar ile karşılanır.
 • Rabbimiz bir yıl içinde olacak her şeyi, bu gece meleklere bu mubarek günde  bildirir.
 • Rahmet kapılarını açar ve bu bir yıl içerisinde kimin öleceği belli olur.
 • Berat Kandilide dahil 4 gece boyunca duaları kabul eder.
 • Bu gece mahlukatın bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacakları belli olur.
 • Berat gecesinin hayırları ve hususiyeti hakkında sahih hadîs-i şerîflerden bir-ikisi şöyledir: “Allah Tealâ, Şaban ayının on beşinci gecesinde -rahmetiyle- dünya semasına iner, orada tecelli eder ve Kelb Kabîlesi’nin koyunlarının tüyleri sayısından daha çok sayıda günahkarı affeder.”

Berat Kandilinde edilecek Dualar nelerdir 

 • “Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.”Meali : Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin.”

Bismillahirrahmanirrahim.

“Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”

Meali :

 • “Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. “
 • “Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l- azîm.” duası 14 kere.
 • Kandil gecesinde kılınan namaz, Berat Kandili namazına  niyet edilir,İhlas ve Fatiha ile namaz nasıl kılınır.
 • Berat Kandili Gecesinde kılınan 100 rekatlık namaz ise, İslam alimlerine göre Berat Gecesi’nde kaza namazı borcu varsa iki rekât kaza namazı kılmanın sevabı, ömür boyu kılınacak nâfile namazların sevabından fazladır. Eğer farz namaz borcu yoksa, isteyen nâfile namaz kılabilir.

 • Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)
 • Fatiha-i Şerife
 • Ayet’ül-Kürsî
 • Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile okunur.
 • 14 kere Yâsîn, Yâsîn  diye zikrettikten sonra   1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf’te 7 zahiri, 7 batini “Mübîn” vardır.