Beyin göçü nedir? Beyin göçünün nedenleri?


0
1 paylaşım

Beyin göçü, kendi ülkesinde yetiştirilmesi için büyük harcamalar gerçekleştirilen bir kişinin veya kişilerin ülkesine olan güvensizliği, ilgisizliği ve olan inançsızlığı sebebiyle kendi ülkesi yerine kendi ülkesinden ekonomik olarak daha gelişmiş bir ülkeye göç ederek orada kendi alanında iş gücüne katılmasına beyin göçü denir. Beyin göcünün bir çok alt sebebi olabilir, peki bu sebepler nelerdir?

Beyin göçünün nedenleri nelerdir

Ekonomik nedenler

Beyin göçünün sebepleri arasında ilk sırayı ekonomik nedenler almaktadır. Bir ülkedeki düşük ücretler, vergilerin yüksekliği ve ekonomik istikrarsızlıkla birlikte gelecek kaygısı yetişmiş insanları beyin göçüne sürükleyen en önemli faktörlerdir.

Siyasi ve etnik nedenler

Kişinin etnik durumu ve siyasi görüşünün, ülkenin yönetimi ile farklılıklar içermesi beyin göcünün siyasi ve etnik nedenleridir. Kişi farkın fikir çatışması haline gelip iş hayatına olumsuz etkide bulunmasından endişelenerek ülkesinde iş hayatına girmekten çekinebilir.

Ar-Ge ve bilime önem verilmeme kaygısı

Ülkenin Ar-Ge, bilim ve teknolojiye değer vermemesi de beyin göçünün sebepleri arasında yer almaktadır. Kişinin eğitimi aldığı alanla ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerine sürdüremeyeceği düşüncesine kapılması da beyin göcüne sebep olur.

Benzer içerik:  Namaz nasıl kılınır?