Beyin ve sinir cerrahisi nedir, hangi hastalıklara bakar?


0
1 paylaşım

Beyin ve sinir cerrahisi, nörocerrahi ya da nöroşirürji merkezi ve periferik sinir sistemi bozukluklarına mekanik müdahale ile tedavi eden bir cerrahi uzmanlık dalı olarak bilinmektedir. Bu dalda uzmanlık alan tıp doktorlarına nörocerrah ya da nöroşirürjiyen denmektedir. Beyin ve sinir cerrahisi hangi hastalıklara bakar ?

Beyin ve Sinir Cerrahisi Nedir ?

Beyin ve sinir cerrahi bölümü toplumda yaygın olarak görülen beyin hastalıklarında başarı için tam donanımlı bir bölüm olarak bilinmektedir. Bu bölümde ekip yaklaşımı ve multidisipliner tedavi anlayışı çok önemlidir. Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi her geçen gün tıp teknolojisindeki yenilikler ile hızla gelişmekte ve buna paralel olarak teşhis ve tedavide daha başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Beyin ve Sinir Cerrahi Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Beyin ve sinir cerrahisi ilk olarak ilk başta beyin damarlarıyla ilgili bir bölüme bakar. Beyin damarı kısmını şu şekilde tanımlayabiliriz.

-Beyin Damarı Anevrizmaları: Beyin damarlarında baloncuk şeklinde ortaya çıkan, kanama ile ani kötüleşme ve hayati kayıplara sebep olabilen beyin damar hastalığıdır.

-Arterio-Venöz Malformasyon: Atar ve toplardamarların beyinde bir yumak şeklinde izlendiği, kanamaya eğilimli bir damar hastalığıdır.

-Karotis Stenozu: Şah damarının boyun veya beyin içerisindeki kısımlarının daralması ve tıkanmasıdır. Pıhtı oluşumu ile inme (felç) ortaya çıkar ve tedavinin saatler içerisinde yapılası gerekir.

-Beyin Kanamaları: Beyin zarları veya beyin dokusu içerisine kan sızması durumudur.

-Beyin Damar Tıkanıklığı: Beyin damarı tıkanıklığına bağlı olarak beyne giden kan akımının aniden kesintiye uğramasıdır. Bu tablo inme ya da felç olarak bilinmektedir ve hızla tedavi edilmelidir. Tıkanan damarın endovasküler yöntemlerle açılması, mikrocerrahi ile yeniden beyin kanlanmasının sağlanması ya da sıkışan beyin dokusunun rahatlatılması mümkün olabilmektedir.

-Beyin ve omurilik tümörleri:Hem erişkinlerde hem de çocukluk çağı beyin ve sinir tümörlerinde mikrocerrahi ve endoskopik tekniklerle cerrahi girişim uygulanmaktadır. Hastalar beyin ve sinir cerrahı, radyasyon onkoloğu, tıbbi onkolog ve nöroradyologdan oluşan konsey tarafından değerlendirilir. Bazı tümörlerde uzun dönemli kemoterapi (ilaç tedavisi) ve/veya radyoterapi (ışın tedavisi) planlaması yapılır.

-Omurga Hastalıkları :Omurganın; kaza ve yaralanmalar gibi travmatik, omurilik kanalı daralması ve belde kayma gibi yaşlılık süreci ortaya çıkan ayrıca doğumsal hastalıklarında cerrahi girişim uygulanır. Bunun yanı sıra; bel ve boyun fıtığı gibi hastalıklar beyin ve sinir cerrahları tarafından tedavi edilir. Bel fıtığı, boyun fıtığı ve omurgaya yapılan sağlamlaştırma (enstrumentasyon) ameliyatlarının mikroşirürjikal ve endoskopik cerrahi yöntemlerle uygulandığı “Minimally invasive spine center”da ayrıca rehabilitasyon hizmetleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ile birlikte planlanır.

-Doğum anında oluşan hastalıklar :Doğumsal ve sonradan kazanılan kafa ve omurga hastalıklarına cerrahi girişim uygulanır. Bunlar arasında tümörler, damar hastalıkları, kafa içinde beyin suyu toplanması olarak tanımlanan hidrosefali ve özellikle yenidoğan döneminde daha sık karşılaşılan “spinal disrafizm” yani bel açıklığı ağırlıklı olarak sayılabilir.

-Darp ve Travmalarda oluşan hastalıklar : Kafa travması olan hastalara vakit kaybedilmeden acil girişimler uygulanmaktadır. Hastalar yoğun bakım ünitesi ile birlikte tedavi edilirler. Ayrıca eş zamanlı olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarına yönlendirilirler. Amaç hayati riskin ortadan kaldırılması ve kişinin vücut fonksiyonları kalitesini yükseltmektir.

-Bel fıtığına bağlı hastalıklar:Bel fıtıkları, kendilerini belde veya bacakta ağrı ile ortaya çıkartan, belimizdeki omurların arasında ve omurganın hareket etmesini diskler denilen yapıların taşması sonucu sinir köklerini sıkıştırması ile ortaya çıkan rahatsızlıklardır. Fakat belimizdeki sinir kökleri sadece fıtıklar tarafından sıkıştırılmaz. Belimizde herhangi bir kireçlenme, bel kayması ya da bu bölgenin tümörel olması gibi çeşitli durumlar bu sinir köklerini sıkıştırarak belimize ve bacaklarımıza gelen ağrıları ortaya çıkartabilirler.Bu durumda bel fıtığını araştıran bölüm omurga ve sinirsel yapıyla ilgilendiği için beyin cerrahisidir.

-Boyun fıtığı : Boyun fıtığı; boyun omurlarının arasındaki kıkırdağın omurilik kanalına doğru yer değiştirmesi sonucu oluşan hastalıktır. Omuriliğe ve kola uzanan sinirlere baskı yapar. Omurların arasında boynun hareketi sağlayan diskler; iki kemik dokunun birbirine temas etmesini engellerken aynı zamanda omurga yani kemiklerin üzerine binen yükü de azaltır.Boyun kemiklerinin arasında bulunan kolojen yapı ve su oluşan yapının kuruması sonucu boyun kemikleri sertleşir ve boyun fıtığına sebep olur.