Denizler neden donmaz?


0
4 paylaşım

Kış aylarından çeşitli tatlı sular,içme suları,göller ve diğer materyaller donarken deniz suyunun donmaması büyük merak konusu olmuştur. Deniz tuzu, suyun karadaki taşlara vurunca denizde çözünen bir maddedir .Deniz suyu, denizlerde okyanuslarda bulunan su. Dünyadaki bütün okyanuslardaki ortalama tuzluluk sodyum klorür iyonları olan Na+ ve Cl-) içeriğini belirmektedir. Deniz suyunun ortalama yoğunluğu su yüzeyinde 1.025 g/ml (1025 kg/m3)’dir. İçeriğindeki tuz taneciklerinin kütlesinden dolayı deniz suyunun yoğunluğu tatlı/saf suyun yoğunluğundan fazladır; (4oC sıcaklıkta 1.000 g/ml). Deniz suyunun donma noktası tuzluluk oranındaki  artışla dengeli düşer; %3.5 tuzluluk derecesinde yaklaşık -2oC’dir. Daha açıklayacı :°C’un altındaki bir sıcaklıkta bile donmayan deniz suyu ile 0 °C’ta donan çeşme suyu arasındaki farkı düşündüğümüzde farkın sebebi  deniz suyunun tuzlu olmasından kaynaklanmaktadır.

Deniz sularında her ne kadar tuzluluk oranından dolayı donmadığı görülse de kutuplardaki bazı yerlerde derece -40 ve -50 olarak geçtiğinde denizin donduğu görünmektedir.Bu durumda anlatmak gerekirse suyun üst tabakası havayla tamamen temas etmektedir.Bu nedenle suyun en sıcaklığının en düşük olduğu nokta suyun yüzeyi yani hava ile temas eden kısmıdır.Bu yüzden su genel olarak üst kısımdan donmakta…