Domuz eti yemek neden haram,domuz eti yararlı mı ?


0

Dinimiz islamda bazı hayvanların etini yemek haram değilken domuz gibi hayvanların etini yemek haram kılınmıştır. Domuz eti canlının kendisinin beslenme tarzı gerek görünüşü olsun dinimizce yasaklandığı kutsal kitaplarca da bilinmektedir.

Kuran-ı Kerim’de Domuz Eti ile İlgili Ayetler ;

“Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen… hayvanlar sizin için haram kılınmıştır.” (Mâide, 5/3)

“Allah sizlere yalnız leşi, kanı, domuz etini, bir de Allah’tan başkası adına kesilenleri haram kıldı.” (Bakara, 2/173; Nahl, 16/115)

“Ey Muhammed, de ki: Bana vahyolunanlar arasında, yiyen bir kişinin yediği herhangi bir şeyin haram olduğuna dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan, yahut domuz eti ki bunlar pistir, yahut doğru yoldan çıkarak, Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen hayvanların yenmesi haramdır… ” (En’âm, 6/145)

“Şüphesiz Allah ve Rasûlü şarabın, ölü hayvan etinin, domuzun ve putların alım-satımını haram kılmıştır.”(Buhârî, Büyu’, 112; Tecrîd-i Sarih Tercümesi VI / 537, 538)

Domuz eti diğer birçok dinlerde de yasaktır. Meselâ Yahudilerin kitabı Tevrat’ın tesniye bölümünde yenilmesi yasak olan hayvanlar sıralanırken şöyle denilmektedir:

Domuz eti dince yasaklanmasının ana sebebi canlının tırnaklı olmasından kaynaklıdır, fakat geviş getirmez. O size murdardır, bunların etinden yemeyeceksiniz ve leşlerine dokunmayacaksınız.” (Tevrat, Tesniye, bab, 14/8)

-Allah insanlara rızıkların güzel ve temiz olanlarından yemeyi ve buna karşılık da şükretmeyi emretmiştir. Helâl yemek duânın ve ibadetin kabulüne sebeptir. Haram yemek ise bunların geri çevrilmesine sebep olur. Allah Rasûlü şöyle buyurmuştur:

-‘Ey iman edenler, size rızık olarak verilenlerin temiz olanlarından yiyiniz.” (Tâhâ, 20/81).

-“O, pis olan bütün şeyleri insanlara haram kılar.” (el-Â’râf, 7/157)

Domuz Etinin Yasak Olmasının Sebepleri Neler

-Allah katında sınav : İlk olarak allahın bize vermiş olduğu bir sınav mevcut. Bu Sınav sonucu yasaklı olan şeyleri kulların yapmayacağı ve sonucunda allahın onlara nimetler ve hediyeler sunacağı inancından geçer..

-Zehirli Maddeler :Zehirli maddeler domuz etinde kimi kişiler tarafından yararlı bulunurken kimileri tarafından ise zararlı bulunmaktadır.Domuz etinin içerisinde bulunan yağlar sayıca çok olmasından dolayı kanda yağ tanecikleri oluşturur. Kandaki bu fazla miktardaki yağ; atar damarların sertleşmesine, tansiyon yükselmesine ve kalb infarktüsüne sebep olur.Hastalıklar bu bakıma birbirini takip ederek daha ileri noktalara gelebilir.

-Fazla Miktarda Kükürt Olması : Domuzda bulunan sümüksü doku insanların vücuduna girince kükürt malzemesini oluşturur. Bu durumda kükürt fazlası vücudunuzdaki kas yapısında ve dokularda iltihaplanmaya sebep olur.

-Aşırı Büyüme : Domuzda büyüme hormonu da çok fazladır. Doğduğu zaman birkaç yüz gram olan domuz yavrusu, altı ayda yüz kiloya (!) erişir. Bu kadar süratli gelişme, büyüme hormonunun fazlalığı sebebiyledir. Domuz etiyle fazla miktarda alınan büyüme hormonu, vücutta doku şişliklerine ve iltihaplanmalara yol açar. Burun, çene, el ve ayak kemiklerinin anormal bir şekilde büyümesine ve vücudun yağlanmasına sebep olur.

Domuz Eti Yararlı Mı ?

Domuz eti,domuzlardan elde edilen et, genellikle pişirilerek yenmektedir; ancak farklı kültürlerde pişirilmeden ya da az pişirilerek yendiğine de rastlanmaktadır. Domuz eti, başlı başına farklı şekillerde pişirilerek tüketilebildiği gibi, aynı zamanda sosis gibi işlenmiş et ürünlerinin de başlıca içeriklerinden biridir.

Domuz etindeki miyoglobin değerleri (gram başına ortalamada 2 miligram), sığırlardan elde edilen biftekteki miyoglobin değerlerine göre (gram başına 6-8 miligram) kıyasla düşüktür; ancak tavuğa göre dikkate değer miktarda yüksektir. Tavukta kırmızı ve beyaz et karışıktır; ancak baskın olan beyaz ettir; bu nedenle miyoglobin değeri doğrudan ölçülmez. İşte bu yoğun miyoglobin barındırma özelliği dolayısıyla birçok ülkede domuz eti “kırmızı et” olarak sayılmaktadır.

Domuz eti, genel olarak “yağlı” bir et olarak bilinir; çünkü çoğu zaman yağ oranı yüksek olan kısımları pişirilip yenir. Tahmin edileceği üzere, eğer yağı alınarak servis edilirse diğer et türlerinin normal tüketim biçimine nazaran çok daha az yağ oranına erişmek mümkündür. Ancak buna rağmen, yağı alınmış olsa bile kolesterol oranı ve kalp ve damar hastalıkları için son derece riskli olan doymuş yağ oranları oldukça yüksektir. Dolayısıyla tavsiye edilen değerlerin üzerinde tüketimi sağlık sorunlarına neden olabilecektir.