Dünyada en çok konuşulan 10 dil


0

Dünya da her ülke’nin kendine özel konuşma dili yer almaktadır. Her ülkenin geçerli kıldığı o dili anadili olarak konuşan insan sayısına göre hazırlanmıştır. Her dilin tanımı kendine özgü olduğundan, ortak deyimler bazı farklı kültürel standartlarla ve kendini tanımlama ile farklı dallara ayrılmıştır. Bunlar: İskandinav dilleri, Hintçe, Almanca, Afrikaner dili, Endonezya dili, Malezyaca, Hırvatça, Boşnakça ve Sırpça’dır.Dünyada dilin geçmişi nedir? Dünyada en çok konuşulan dil hangisidir? bakalım.

Dünyada dilin geçmişi nedir?

Bundan 100 bin yıl kadar önce, bu evrim süreci içinde ciddi bir gerilimin yaşandığını söylemek mümkün, ama bu gerilime neden olan sebeplerin tam ne olduğunu bugün hala bilmek mümkün değil. Bu gerilim dil/lisan ile ilgili olabilir. Belki de dildeki kategorilerin gelişmesiyle alakalı olabilir.Tek seslilerin gelişmesi ve dolayısıyla benzer seslerden oluşan kelimelerin gelişmesi (toprak, topak, çorak, çapak örneğinde olduğu gibi) dildeki kelime ve gramerin hızlı bir sıçrayışla gelişmesine önayak oldu. Kelimelerin farklılığa ve çokluğa uğraması, cümle kurmanın iç yapısına şüphesiz önemli yenilikler getirerek, (Edat, fiil, bağlaç vs) insanların iletişimdeki ifade etme gücünü geliştirdi.

Günümüzde 40 kadar dil grubu bulunmaktadır. Bunlardan Hint- Avrupa, Altay, Austrornes gibi dil grupları büyük dil gruplarıdır ki, bu dil grupları çok sonra oluşan dil gruplarıdır. Araştırmacılara göre, tahminen günümüzden 10 bin yıl öce 6 milyon insan yaşıyordu, ama buna karşılık 3 bin farklı dil vardı. Günümüzde 5 milyar insana karşılık, 6 bin dil var. Kısaca 10 bin yıl önce 2 bin kişiye bir dil düşerken günümüzde 6 milyona bir dil düşmektedir. Geleceğe yönelik yapılan hesaplara göre, 100 yıl sonra 12 milyar insan yaşayacak, ama sadece 600 kadar dil geriye kalacak!Bu tarihsel dönem tabi aynı zamanda, dünyanın kültür ve dil haritasının da dramatik olarak değişimine yol açtı. Bu süreç bugün adını dahi bilmediğimiz bir dizi dilin kaybolup gitmesine yol açtı. Buna karşılık yine de büyük insan gruplarının birbirinden kopmasından, farklı mekanlarda, farklı karşılaşmalarından ve farklı grupların aralarındaki iletişiminden dolayı, çok sayıda yeni diller ortaya çıktı.

Dünyada en çok kullanılan diller hangileridir?

Yeni yüzyıl dönemine bakarsak dünya üzerinde rakam vererek konuşmak gerekirse 2000 tane dil kullanılmaktadır.Bu dillerden hangileri aktif olarak kullanılıyor diye sorarsak bu durumda 300 tanesi aktif şekilde kullanılıyor.Bakalım dünyada en çok hangi diller kullanılmaktadır.

Çince:Dünya üzerinde en çok nüfus Çin’e ait olarak toplam 1 milyar kişiyi barındırmaktadır. Bu yüzden dünya üzerinde en çok Çince konuşularak birinci sırayı almaktadır.

İngilizce : Dünya üzerinde ticaret,insan ilişkileri açısından en çok kullanılan dillerden ikinci sırada ingilizce yer almaktadır. İngilizce yaklaşık 500 milyon insan tarafından konuşulmaktadır.

Hintçe: Hindistan bir sömürge devleti olduğu için içerisinde bir çok dili barındırmaktadır. Bu yüzden toplamda 470-480 milyon kişilik bir dilimi Hintçeyi kullanmaktadır.

İspanyolca: İspanyolca dünyada kullanılan 4. dil olarak yer alır. Genellikle Arjantin,İspanya ve Bolivya kısımında yer alan kişiler bu dili kullanılır.Kullanan kişi sayısı ise 425 milyon kadar rol almaktadır.

Türkçe : Türkçe dili sıralamada 5. sırada yer almaktadır. Zengin bir dil olan Türkçe Orta Asya’daki yaşayan insanlar tarafından da çok kullanılmaktadır. 260 milyondan fazla kişi kullanmaktadır.

Arapça: Bu dil daha çok Kuzey Afrikalılar tarafından kullanılmaktadır. Rakamsal olarak baz alırsak 250 milyon kişi tarafından kullanılır.

Portekizce : Portekizce rakamsal olarak yaklaşık 220 milyon kişi tarafından kullanılmaktadır.

Benglace : Benglace Hindistanda sömürge dolayısiyle bir kesimin farklı diller kullandığını iletmiştik. Bu kesimin yaklaşık 200 milyonluk kesimi bu dili kullanmaktadır.

Rusça: Rus dili hem Rusya da hemde Orta Asya kısmında çok kullanılmaktadır. Rakamsal olarak 200 Milyonu buluyor.

Fransızca: Fransızlar ve Batı Amerika tarafından kullanılan Fransızca 130 milyon kişinin kullandığını belirtmektedir.