Entübasyon nedir?


0

Entübasyon,halk dili içerisinde hani gelişen kaza ya da durumlarda hayat kurtarıcı tıbbi bir girişim olarak bilinir. Entübasyon,genel anestezi alan hastalarının hepsi olmamak kaydıyla solunumu korumak ya da solunumda rastlanılan ters bir durum karşısında hastanın aldığı hava yolunun korunmasına denir. Entübasyon aynı zaman da suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.Daha genişanlatmamız gerekirse Entübasyon nedir? bakalım.

Entübasyon nedir?

Anestezi uygulamalarında, endikasyon sınırları merkezden merkeze değişmekle birlikte entübasyonun amacı göz önüne alındığında aşağıda belirtilen noktalar endikasyonu belirlemede önemli yer tutmaktadır.

Baş Boyun Ameliyatları: Havayolunun cerrahi ekiple paylaşılması ve anestezistin havayoluna uzak kalması, entübasyon gerektirir.

Kas Gevşetici Verilmesi ve IPPV (İntermittant pozitif basınçlı ventilasyon) Uygulanması Gereken Durumlar: Gevşemiş kaslar nedeniyle kişi solunumunu yapamayacaktır. Doğal olarak havayolu açıklığının sağlanarak soluk yolunun güven altına alınması gerekir.

Sistoskopi ve Hemoroidektomi Girişimleri: Bu tür girişimlerde refleks laringospazm gelişebileceğinden hava yolunun güven altına alınması sağlanmalıdır.

Çocuk Hastalar: Özellikle yeni doğan grubu olmak üzere, pediatrik hastalarda anatomik ve metabolik özellikleri nedeniyle solunum yolları güven altına alınmalıdır.

Maske ile Ventilasyonda Güçlük Olabilecek Durumlar: Maske ile ventilasyon sırasında; anatomik nedenlerle güçlük yaşanması, girişimin maske ile ventilasyon esnasında uzaması gibi nedenlerle hastanın havayolu açıklığı güven altına alınmalıdır.