Faiz nedir? İslam’da faiz yasağı nasıl?


0

Faiz,ekonomi biliminde iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda faiz, bir borç anlaşmasının satışı sonucu elde edilen gelir oranıdır.Bu genel olarak birine bir yer de olsa verdiğiniz borcu bir kaç yüzde fazlasıyla geri alınması anlamına gelir. İkinci anlamda ise üretim amaçlı girdi olarak kullanılan sermayenin gelir oranıdır. Peki islam’da faiz yasağı nasıl olur?

Faiz nedir?

Faiz,son zamanlarda ekonomiyi ve insanları yakından ilgilendiren bir durum halindedir. Aslında basit bir kelime ile açıklayacak olursak faiz kar anlamına gelmektedir. Ekonomik anlamda terimleyecek olursak birine verilen bir borcun üzerine kar belirterek geri alınması ile diğer bir şekli ise bir kurum da paranızı biriktirerek üzerine belirli bir oran ile hesaplanarak paranızın birikmesi durumudur.Paranızın yükselmesi durumu ise ekonomiyle doğrudan ilişkili olan olaylara bakılır. Merkez bankalarının almış olduğu kararlar ve uygulamış olduğu politikalar, bu oranları belirleyici niteliktedir.

Faiz ilk ne zaman kullanıldı?

Faiz, ilk olarak Sümerliler tarafından M.Ö 300 yıllarında kullanılmaya başlamıştır. Yani yaklaşık olarak 5000 yıllık tarihe sahiptir. Borç olarak verilen ürünler tohumlardır. Borcun karşılığında ise %20 daha fazla tohum, alacaklı tarafından geri alınmaktadır. Gördüğünüz gibi yukarıdaki tanımlara uygundur. Sadece para ile değil, üretilen mallarında getiri oranı da vardır. Buna da faiz adı verilmektedir.

İslam’da faiz yasağı nasıl?

Faiz yasağı,islam dininde temel yasaklar arasında yer almaktadır.İslam dini insan ilişkilerine ve dine zarar vermeyen her türlü ticarete ve bu gibi durumlar haram olmamak kaydı ile izin vermiş insan ilişkilerine dikkat edilmesi konusunda her zaman uyarmıştır. Faiz durumu ise tam olarak arapça kelime karşılığında riba anlamına gelmektedir. Bu durumda herhangi verilen bir mal ya da paranın kişiye verilip daha fazlası şeklinde belirtilen süre sonunda geri alınmasın anlamına gelmektedir. Faiz yasağının tarihine bakacak olursak yahudilik ve hristiyanlılıkta da faiz yasağına rastlıyoruz. Yadudiler kendi aralarında faizi yasak sayıp tevratta kendilerinin haricinde olanlara serbest kılmış oldukları bilinmektedir.Bu durumdan islam dininde de bahsedilerek Kuranda geçmektedir.

Ünlü filozoflardan Aristo ise paranın parayı doğurmayacağını dile getirerek bu durumu desteklemediğini netleştirmiştir.İslamda VII . zamanlarında da faiz uygulanmakla beraber kişilerin ticaret alanında aldığı borçları ödememesi sonucu karşılığında eşi ve dostlarının köle olarak alındığı biliniyor. Bu çıkar durumundan dolayı bu dönemlerde halk büyük sorun yaşamış hatta heba olmuşlardır.

Faiz ile ilgili Ayetler nelerdir?

  • “Müşrikler alışveriş de faiz gibidir dediler. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır” (2/275).
  • “Allah faizi adım adım bitirir, sadakaları ise büyütür. Allah günaha batmış hiçbir katmerli inkârcıyı sevmez” (2/276).
  • “İman edip salih amelleri yapanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve zekâtı verenlere gelince, onların ücretleri Rableri katındadır, ne bir korku vardır onlar için, ne de üzüleceklerdir” (2/277).
  • “Eğer faiz alıp vermekten vazgeçmezseniz Allah ve O’nun Rasulü karşı bir savaş halinde olduğunuzu bilin. Eğer tövbe ederseniz anaparanız sizindir. Böylece ne zulmetmiş ne de zulme uğramış olursunuz” (2/279).