Fitre ve Zekat nedir? Fitre ve Zekat farkı nasıl olur?


0

Ramazan ayının en önemli unsuru olan fitre ve zekat toplum içerisinde oruç tutamayan kişiler tarafından diğer insanlara yardımlaşma amacıyla verilen yardım ücreti olarak geçmektedir. Fitre ve zekatın verilme amaçları hem farklıdır hemde farklı kişilere verilmektedir. İlk öncelikle fitre ve zekat nedir ? Kimlere verilir ? Bu konuda hadisler nelerdir ?

Fitre nedir ?

Ramazan ayının sonuna yetişen, zekat vermekle yükümlü her hür Müslüman’ın vermesi gereken bir sadakadır. Fıtır sadakası da denir.
Kişiler oruç tutamayan kişiler ve yardımda bulunmak isteyen kişilerin eğer maaşı,geliri,evi ve arabası yerinde ise diğer insanlara yardım etmesine Fitre denir. (Sadaka-i fıtr, zenginlerinize bir tezkiyedir. Fakirleriniz de verirse, Allahü teâlâ onlara daha çoğunu verir.) [Ebu Davud]

Fitre kimlere verilir ?

Dinimizde ekonomik durumu olmayan herkes, fitre, zekât alabilir. İhtiyacı olan eşya ve borçlarından fazla olarak, zekât nisabı kadar malı, parası bulunan Müslümanın, fitre vermesi vacib olur. Fitre, zekât alması, haram olur. Fitre ve kurban nisabına katılacak malın ticaret için olması şart olmadığı gibi, elinde bir yıl kalmış olması da gerekmez. Hastalık gibi herhangi bir özürden dolayı oruç tutamayan kimsenin de, zenginse fitre vermesi gerekir.Asgari maaş alan bir kişi, borçları çıktıktan sonra, nisaba malik ise, zengin sayılır, fitre vermesi gerekir. (Nisap, 96 gr altın veya bu değerde para, ticaret malı demektir.)

Fitre ne zaman verilir ?

Sadaka-i fıtr, Ramazan-ı şerifte verilir. Ramazandan önce ve bayramdan sonra da vermek caizse de bayram namazından önce verilmiş olması daha çok sevabdır. Şâfiî’de Ramazandan önce verilmez. Bayramdan sonraya da bırakılmaz.

Fitre Kimlere verilmez ?

Fitre birinci dereceden aile yakınlarına verilmez. Verilecekse de şartları vardır. Ana babaya, dedeye, büyükanneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire fitre verilmez. Fakir olmak şartıyla geline, kardeş, hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa verilebilir. Eğer salih iseler, yakın akrabaya vermek, daha çok sevab olur. İmameyn’e göre, borçlu ve fakir kimseye, hanımı fitre verebilir. (Mevkûfat)

Fitre ne kadar verilir ?

Sadaka-i fıtrın vermenin miktarının değişmesi söz konusu değildir. Bunu Allah rızası için verilmesi gerekmektedir.Bir kişinin fitresi olarak her gün için değil, bir ay için yarım sa’ buğday veya un, yahut bir sa’ arpa, hurma veya kuru üzüm verilir. Yarım sa ölçek, ihtiyatlı olarak 1750 gramdır. 1750 gram buğday veya un yahut 3500 gram arpa, kuru üzüm veya hurma verilir. Ya bu ürünlerden birini veya tutarını vermek gerekir. Her sene, (Bu yıl fitre kaç lira?) diye sormaya lüzum yoktur.


Zekat nedir ?

Dinimizce verilmesi gerekli olan bir ibadet zekat anlam olarak artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelen zekat; dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder.Zekat verilmesi gerekli olduğu için 30 adet ayet yer almaktadır.

Kimler zekat verebilir ?

Kişinin zekat verebilmesi için ilk öncelikle müslüman olması şartı ve gelir ekonomik durumunun iyi durumda olması gerekmektedir.Zekat, bir diğer anlamda zenginliğinin topluma olan borcu olarak bilinir.

Zekat kimlere verilir ?

Ana babaya, dedeye, büyük anneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire fitre verilmez. Fakir olmak şartı ile kardeşe, geline, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa, üvey babaya, üvey anneye fitre verilir. Hala, amca, dayı, teyze, kardeş, kardeş çocuğu gibi akrabaya fitre vermek daha çok sevap olur. İmameyne göre, borçlu ve fakir kimseye, hanımı fitre verebilir.(Mevkufat)

Zekat ve Fitre farkı nedir ?

Fitrede, sahip olunan malın ticaret malı olması ve artış gösterme özelliği bulunması gibi zekât yükümlülüğü için gereken birtakım şartlar aranmaz. Yine zekât mükellefiyetinde aranan “çocuk olmama ve akıl sağlığı bozuk bulunmama” şartı da fitre için mevcut değildir. Yani çocuklar ve akıl sağlığı yerinde olmayanlar da mali durumları uygun ise fitre vermekle mükelleftir. Onların yerine bu görevi veli ve vasileri yerine getirir.

Bir diğer fark da fitrenin buğday, arpa, üzüm ve hurmadan ibaret olan dört çeşit mal esas alınarak hesaplanmasıdır. Fitre bu ürünlerden hangisi üzerinden hesaplandığında fakirlerin menfaatine daha çok uygun düşüyorsa, o ürün üzerinden hesaplanmalıdır.