Fotosentez Nedir Nasıl Olur


0

Doğanın gereği her canlı bir nevi oksijen alabilmesi için nefes alması gerekir. İnsanlar ve hayvanlar nasıl akciğerlerinden nefes alıyorsa canlıların nefes alması da fotosentez olarak  bilinir.Fotosentez işlemi bitkilerde bulunan kloroplast adlı hücrede gerçekleşir. Peki Fotosentez nedir? Bunun için ilk önce kloroplast hücresinin ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir.

Fotosentez Nasıl Oluşur 

Kloroplast:Bitki hücresiyle hayvan h
ücresi genel olarak aynı özellikleri taşımaktadır. Bu iki canlı türünün hücreleri arasındaki en önemli fark, bitki hücresinde artı olarak, içinde fotosentezin gerçekleştiği yeşil bir deponun (plastid) yani kloroplastın bulunmasıdır. Seyyar bir enerji santrali gibi güneş ışığını emen klorofilleri saklayan bu organizmalar bütün sistemin kalbidir. Kloroplastlar, iç içe geçmiş balonlara benzeyen yapılarıyla, doğanın yeşil rengini verirler.Bitki hücresinde, fotosentez işlemi kloroplastlarda meydana gelir. Kloroplast 2-10 mikrometre kalınlığında (mikrometre metrenin milyonda biridir), 0,003 milimetre (milimetrenin binde üçü) çapında mercimek şeklinde küçük disklerden oluşmuştur. Bir hücrede 40’a yakın kloroplast vardır. Bu ilginç birimler bu kadar küçük olmalarına rağmen bulundukları ortamdan iki zarla ayrılmışlardır. Bu zarların kalınlığı ise akıl almayacak kadar incedir: 60 angström, yani 0,000006 milimetre. (milimetrenin yaklaşık yüzbinde biri)

Bitkilerde bulunan karmaşık yapıların içerisinde protein ve yağlar bulunur. Bu yağları oluşturan hücrenin adı Tilakoid olarak geçer. Kloroplastın içindeki ikinci aşama tilakoid adı verilen torbalardır. Bunlar çuvala benzeyen ve içinde klorofil molekülünü saklayan zarlardır. Bu torbaların içinde güneş ışığını emen yeşil pigment olan klorofil bulunur.
– Grana: Tilakoidler biraraya gelerek granaları oluştururlar.
– Klorofil: Kloroplastın içinde bulunan ve güneş ışığını emen yeşil pigmenttir. Klorofil olmasaydı, ne oksijen, ne besin, ne de doğanın rengi olurdu.
– Stroma lamella:Kloroplast içinde granaları bağlayan boru şeklindeki zar.
– Stroma:Kloroplastın içindeki jele benzeyen sıvı olarak adlandırılır.

Fotosentez Evreleri Nasıl 

Fotosentez tam olarak ışıklı evre ve karanlık evre olarak ikiye ayrılan bir durumdan meydana gelir . Kloroplastlarda bulunan klorofil pigmentleri güneş ışığını emerek ışıklı evrenin mümkün olmasını sağlarlar. Işıklı evrede şunlar gerçekleşir.

Işıklı Evre

-Klorofil molekülü ışığı alarak elektron kaybeder. Bunun sonucunda klorofil elektron alıcısı durumuna gelir. Böylece elektrona ışık enerjisi kimyasal enerji olarak aktarılır.

-Elde edilen kimyasal enerji ile su parçalanır. Suyun içinden oksijen ve hidrojen iyonları açığa çıkar. Oksijen atmosfere verilecektir.

Klorofilden ayrılan elektronlar ETS’ye geçerken ortaya çıkan enerji sayesinde ATP sentezlenir. Böylece ışık enerjisi NADPH2 ve ATP moleküllerinde kimyasal olarak depolanır.

-Üretilen ATP ve NADPH2 karanlık evre reaksiyonlarına aktarılır.Sonrasında ise karanlık evreye geçilir.

Karanlık Evre 

-Karanlık evre reaksiyonları kloroplastın yeşil olmayan yani klorofil içermeyen stroma kısmında meydana gelir. Karanlık evrede şunlar gerçekleşir.

-Karbondioksit bu evrede devreye girmektedir. Sonuç olarak karbondioksit ve sudan gelen hidrojen birleşerek glikozu oluşturacaktır.

-Kararsız ara bileşik hemen parçalanır ve her biri 3C içeren iki molekül fosfogliserik aside (PGA) dönüşür.

-Oluşan yeni bileşiklerin her birine bu kez ışığa bağımlı reaksiyonlarda üretilen NADPH’deki hidrojenler aktarılır. Böylece 3C’lu fosfogliser aldehit (PGAL) molekülleri meydana gelir.

Bu moleküller sonucu meydana fruktoz ve glikoz meydana gelerek bitkilerdeki besin maddeleri meydana gelerek besin değerleri döngüsünü oluşturur.

Fotosentezi Hızlandıran Faktörler 

-Hava durumundaki Sıcaklık

-Karanlık

-Işık

-Bitkinin genetik faktörleri

-Karbondioksit yoğunluğu

Bitkideki sıcaklık ve ışık arttıkça bitki daha çabuk fotosentez yapacak ve klorafili daha çabuk sentezleyecektir. Bazı istisnai durumlar vardır ışık ne kadar çok olursa olsun bir yerden sonra bitki aldığı ışıktan fazlasını salgılamaz ve hızını durdurur çünkü alacağı ışığı artık almıştır. Aynı şey sıcaklık içinde geçerlidir fakat sıcaklık bitkilerde 30-40 derecenin üzerine çıkarsa bitkinin enzim dengesi bozulur ve fotosentez yapamaz. Bu duruma dikkat edilmelidir.