Gümrük Nedir,Dış Ticarette Teslim Şekilleri Neler


0

Gümrük,yurt dışından ithal ederken ya da ülkemizden yurt dışına ihraç ederken Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanması zorunlu mevzuat işlemlerinin gerçekleştirilmesini ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dâhildir. 4458 sayılı gümrük kanununun 5. maddesine göre bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler.

Gümrükten malımızı ihraç ya da ithal ederken temsil, doğrudan veya dolaylı olabilir. Temsilci, doğrudan temsil durumunda başkasının adına ve hesabına hareket eder. Dolaylı temsil durumunda ise kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder. Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadır.” Temsilci olarak bahsettiğimiz kurum veya kuruluşlar olabilir bunlar bireysel ya da tüzel kişilere ait firmaları temsil ederler. Bizim yerimize malı ihraç ya da ithal ederken belirli bir ücret karşılığı gümrükte bizi temsil ederek uygun tarifelere göre gümrükten malzemelerimiz ya çekerler (ithal ederler) ya da ihraç olarak gönderirler.

Dış Ticarette Teslim Şekilleri Nedir

Dış ticarette teslim şekilleri standartlaştırılmış olup tüm ülkelerde aynı terimler kullanılmaktadır. Teslim şekilleri karşılıklı anlaşan firmalar arasında satıcının sorumluluğunun nereye kadar olduğunu (taşıma, yükleme boşaltma, gümrük işlemleri, sigorta, hasar vb) ve alıcının sorumluluğunun nerede başladığını belirtmektedir. Teslim şekli, dış ticaretle ilgili bir sözleşme yapıldığında, sözleşmede açık olarak bir ibare şeklinde belirtilmelidir. Şu noktada unutulmamalıdır ki, satıcı ne kadar fazla sorumluluk yüklenirse bunu fiyata yansıtır. Karşılıklı olarak fatura üzerinde fiyat yansımalarının kurallara uygun olunması için mazaret kabul edilmediğini fatura üzerinde belirtilmelidir.

Dış Ticarette Teslim Şekilleri Neler 

Dış ticaret yani firmalarla ülkeler arası ithalat -ihracat yaparken prosudürlere uygun bir şekilde hareket etmeli bu uygulamaları mutlaka fatura üzerinde belirtmeliyiz. Dış ticarette 12 adet teslim şekli yer almaktadır. Bu teslim şekillerini sizin için aşağıda belirttik.

-İş Yerinde Teslim (EXW) :İhraç malının, kendi mahallinde veya başka bir isimle belirlenmiş yerde (örneğin iş yerinde, fabrikada, depoda ve benzeri) gümrükleme işlemleri yapılmamış ve hiçbir taşıyıcıya yüklenmemiş şekilde alıcının tasarrufuna bırakılmasını ifade eder. Bu terim, satıcının asgari yükümlülüklerini temsil etmektedir ve alıcının, malların satıcının mahallinden alınmasıyla ilgili bütün hasar ve masrafları üstlenmesi gerekir.

-Gemi Doğrultusunda Masrafsız (FAS):Belirtilen yükleme limanında mallar gemi doğrultusuna yerleştirildiği zaman, satıcının malları teslim etmesi demektir. Bu andan itibaren mallara ilişkin bütün masrafları, kayıp ve eksikler ile hasar risklerini alıcı üstlenmektedir. Malın gümrüklenmesi satıcıya aittir.Mallar gümrüğe geldiğinde sorumlu tamamen satıcıdır.

-Gemide Masrafsız (FOB):Belirtilen yükleme limanında malların küpeşteyi aşmasıyla satıcının malları teslim ettiği anlamına gelir. Bu noktadan itibaren alıcı, mallara ilişkin bütün masrafları, kayıp- eksikler ve hasarları üstlenmektedir.

-Taşıyıcıya Masrafsız (FCA):Satıcının malları ihracat için gümrüklenmiş olarak, belirtilen yerde, alıcı tarafından tayin edilen taşıyıcıya teslim etmesini ifade eder. Seçilen teslim yerinin malların bu yerde yüklenmesi veya boşaltılması üzerinde etkisi bulunmaktadır. Eğer teslim satıcının mahallinde gerçekleşirse, satıcı yüklemeden sorumludur. Teslim başka bir yerde gerçekleşmiş ise, o zaman satıcı malların boşaltılmasından sorumlu olmamaktadır.

-Mal Bedeli ve Navlun (CFR):Yükleme limanında malların küpeşteyi aşmasıyla satıcının malları teslim etmesini ifade etmektedir. Malların belirtilen varış yerine kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun bedelini satıcı üstlenmektedir. Ancak malların kayıp-eksikler ve hasarı ile teslim anından sonra meydana gelen olaylardan kaynaklanan ek masraflar, satıcıdan alıcıya geçmektedir. Bu teslim şeklinde , satıcının malları ihracat için gümrüklemesini gerektirmektedir.

-Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun (CIF):Bu teslim şekli, yükleme limanında malların küpeşteyi aşmasıyla satıcının malları teslim etmesi anlamına gelir. Satıcı, malların belirtilen varış yerine kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun bedelini ödemelidir. Ancak, malların kayıp- eksik ve hasarı ile teslim anından sonra meydana gelen olaylardan kaynaklanan ek masraflar, satıcıdan alıcıya geçmektedir. CIF teslim şeklinde  satıcı ayrıca alıcının yolculuk sırasında mallara ilişkin kayıp-eksik ve hasar riskine karşılık denizcilik sigortasını temin etmelidir.

-Taşıma Ödenmiş Olarak (CPT):Taşıma ödenmiş olarak…” teslim şeklidir. malların satıcının bizzat kendisinin seçtiği bir taşıyıcıya teslim edileceğini, satıcının, malların belirtilen varış noktasına getirilmesi gereken taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu ifade eder. Böylece alıcı, mallar bu şekilde teslim edildikten sonra da ortaya çıkabilecek riskleri ve diğer masrafları da üstlenmektedir.

-Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak (CIP):Taşıma ve sigorta ödenmiş olarak…” teslim şekli, malların bizzat satıcının seçtiği bir taşıyıcıya teslim edileceğini, satıcının, malların belirtilen varış noktasına getirilmesi gereken taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu ifade eder. Böylece alıcı, mallar bu şekilde teslim edildikten sonra da ortaya çıkabilecek riskleri ve diğer masrafları da üstlenmektedir.

Ancak CIP teriminde satıcı ayrıca alıcının yolculuk sırasında malların kayıp-eksik ve hasar riskine karşılık bir sigorta temin etmelidir. Bu durumda , satıcı sigorta için sözleşme yapmakta ve sigorta primlerini ödemektedir.

-Sınırda Tesli (DAF):“Sınırda teslim” teslim şekli, malların gelen taşıma aracından boşaltılmamış, ihracat için gümrüklenmiş fakat ithalat için gümrüklenmemiş olarak sınırda, komşu ülkenin gümrük sınırından önce, belirlenen teslim yerinde veya noktasında alıcının tasarrufuna bırakılmasıyla satıcının teslim borcunu yerine getirdiğini ifade eder. “Sınır” teslimi,ihracatın yapıldığı ülkenin sınırı dahil, her türlü sınırı tanımlamak için kullanılabilir. Dolayısıyla söz konusu “sınırın” terim içinde bir yer veya nokta olarak kesinlikle her zaman ismen belirlenmesi hayati önem taşımaktadır. Bu terim teslimin kara sınırında yapılması halinde her türlü taşıma şekli için kullanılabilir.

-Rıhtımda Teslim (DEQ): “Rıhtımda teslim” şekli, satıcının belirlenen varış limanındaki rıhtımda (iskelede) ithalat için gerekli gümrükleme işlemleri yerine getirilmeden alıcının tasarrufuna bırakmak suretiyle malları teslim ettiğini ifade eder. Satıcı, malların belirlenen varış limanına taşınması ve rıhtıma (iskeleye) boşaltılmasına ilişkin bütün hasar ve masrafları üstlenmelidir.

-Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP):Satıcı, varış ülkesinde ithalat için herhangi bir “gümrük resmi”(gümrük işlemlerini gerçekleştirme sorumluluğu ve rizikosunu ve bu işlemlere ilişkin ödemeleri, gümrük resimlerini, vergileri ve diğer harçlar) dışında, malların varış yerine taşınmasıyla ilgili bütün hasar ve masrafları yüklenmektedir.