Gün ve ay isimleri nereden geliyor?


0

Kullanımı asırlara dayalı olan gün ve ayların nasıl oluştuğu merak konusu olmaya devam ediyor. Gün ve aylar takvimin oluşması sonucunda ortaya çıkmış ve insanlığın,hayatın düzene girmesinde büyük rol oynamıştır. Dünya’nın Güneş etrafında dönüşü esas alınmış olan miladi takvimdir. Daha önceki yıllarda ise, Ay’ın Dünya etrafındaki dönüşüne bağlı olarak geçtiği fazlar esas alınarak geliştirilen hicri takvim kullanılmıştır. Detaylı olarak incelemek gerekirse işte gün ve ayların isimlerinin tarihçesi.

Gün ve ay isimleri nereden geliyor?

Tarihte takvimlerin ortaya çıkmasıyla beraber insanlar ilk olarak miladi takvimi kullanmıştır.Miladi Miladi takvim ya da Gregoryen takvim, Jülyen takviminin yerine Papa XIII. Gregorius tarafından yaptırılan takvim. Milat’ı tarih başlangıcı ve Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüş süresi olan 365 gün 6 saatlik zamanı “1 yıl” olarak kabul eder.Osmanlı İmparatorluğu döneminde, önce Hicrî takvim, sonra da 1 Mart’ı yılbaşı kabul eden Malî takvim kullanılmıştı. Cumhuriyet’in ilanından sonra, Malî 26 Kânun-i Evvel 1341’de (26 Aralık 1925) kabul edilen “Takvimde Tarih Mebdeinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun” ve “Günün 24 Saate Taksimi Hakkında Kanun” adlı iki ayrı yasayla 1 Ocak 1926’dan başlayarak Gregoryen takvim benimsendi.

Daha önce 25 Mart olan yılın ilk günü, 1 Ocak olarak kabul edildi. Şubat ayının 28 gün olması durumu devam ettirildi.

Miladi takvimde 31 gün ve ayların dağılımı nasıl oldu?

Aylardaki gün sayılarının kolay akılda kalması için kullanılan yapışık yumruk yöntemi: Tümseklere denk gelen aylar 31 gün sürer.

Sıra Ay İngilizce Gün sayısı

 • 1 Ocak January 31
 • 2 Şubat February 28 ya da 29
 • 3 Mart March 31
 • 4 Nisan April 30
 • 5 Mayıs May 31
 • 6 Haziran June 30
 • 7 Temmuz July 31
 • 8 Ağustos August 31
 • 9 Eylül September 30
 • 10 Ekim October 31
 • 11 Kasım November 30
 • 12 Aralık December 31

Hicri takvim nedir?

Hicri Takvim, Ömer’in halifeliği zamanında Hicretten 17 sene sonra, Miladi 639’da, toplanan bir meclis tarafından Ali’nin önerisiyle, Hicretin gerçekleştiği yıl 1 kabul edilerek oluşturulmuştur. Bundan önce yıllar rakamla değil o yıl gerçekleşen önemli olayların isimleriyle anılmakta idi. Örneğin: Fil senesi, Fil senesinden iki sonraki sene, Kabe’nin tamirinin yapıldığı tamir senesi, sel senesi gibi.[kaynak belirtilmeli

Hicri takvim, Hicri Şemsi takvim ve Hicri Kameri takvim olmak üzere ikiye ayrılır.

“Haram ayları” yani hürmet ayları, İslam öncesi Arap toplumunda kullanılan ay adlarına göre savaşmanın yasak kabul edildiği Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb aylarıdır. Müslümanlar ayların isimleri için İslam öncesi dönemde kullanılan isimleri kullanmaya devam etmişlerdir. Bunlardan ilk 3’ü ardışık, Recep ise ayrı bir ay idi.

İslam öncesi dönemde Araplar arasında iç savaşlar eksik olmazdı. Yalnız haram aylarda savaş yapılmazdı. Bu aylarda panayırlar kurulur, uzak yakın bölgelerden hacılar büyük bir güvenlik içerisinde bu panayırlara gelir ve tüccar malını hacılara satar, şiir yarışmaları yapılırdı. Eğer bu barış aylarında savaş olursa, yasak çiğnendiği için “Ficâr savaşları” denirdi.

İslam öncesi Arap toplumunda Kameri takvime 3 yılda bir 1 ay eklenerek ayların yerleri sabitlenir, aylar hicri takvimde olduğu gibi yılın mevsimleri arasında dolaşmaz, en fazla 1 aylık oynamalar olurdu. Bu duruma nesi ismi verilirdi.İslam Ansiklopedisi’ne göre nesi uygulaması genel gözlemde olduğu gibi sabit bir takvim oluşturmak amacıyla değil, hac ve hac ile bağlantılı panayırların yılın belirli ve uygun bir mevsiminde icra edilmesi amacını taşımaktaydı.

Size bahsettiğimiz eski günlerden bugünlere gelen ay ve günlerin kullanımı ise açık bir şekilde belirtilmektedir. Hicri takvimdeki Arabi ay isimlerinin bugün hiçbirini kullanmamamıza rağmen yine de Şubat, Nisan, Haziran, Temmuz ve Eylül aylarının isimlerinin kökenleri Arapça ve Süryanice, Kasım ayının ise Arapça olarak geçmektedir.

İşin daha ilginç yanı bunlardan Şubat, Nisan, Temmuz ve Eylül hemen hemen aynı telaffuzla Yahudi takviminde de yer alıyorlar. Gelin ayların isimleri ve kökenlerine bir göz atalım.

 • Ocak = Türkçe (Kışın evlerde ateş yakılan yer)
 • Şubat = Süryanice
 • Mart = Latince (Maritus – mitolojik isim Mars’tan)
 • Nisan = Süryanice
 • Mayıs = Latince (Tanrıça Maria’nın ayı)
 • Haziran = Süryanice
 • Temmuz = Arapça / Süryanice
 • Ağustos = Latince (Roma İmparatoru Augustus’un adından)
 • Eylül = Süryanice
 • Ekim = Türkçe (Toprağı ekmekten)
 • Kasım = Arapça (Bölen)
 • Aralık = Türkçe (İki zaman dilimi arası)