İş kazasını oluşturan faktörler


0
2 paylaşım

İş kazaları işveren ve çalışan tarafından son derece dikkat edilmesi gerekilen bir durum olup kontrolü sağlanmadığında kişilerin hayatını kaybetmesine sebep olacağı bilinmelidir. İş kazaları yalnızca işçiyi etkilemekle kalmayıp, işçinin ailesini, yakınlarını, iş arkadaşlarını, hatta aynı iş kolunda çalışan diğer işçileri, işverenini, sendikaları, devleti ve dolayısıyla bütün ülke ve toplumu etkilemektedir. Bundan dolayı iş kazaları ve meslek hastalıkları, hem işçilerin çalıştıkları, hem de yaşadıkları çevrede başlayan zincirleme etkilerle “sosyal olay” halini almaktadır

Bu durumu pek çok kişi bilinçsiz işçi çalıştırmaktan kötü sonuçları ile yaşamaktadır. Bunların yaşanmaması için toplumsal olarak bilinçlenmemiz en önemli şeylerden biridir. Özellikle iş kazaları açısından değerlendirme yaptığımızda, işletmelerde belli bazı faktörlerin bir araya gelmesi sonucu iş kazalarının meydana geldiğini görülmektedir. Bu faktörler iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.

-Kişisel faktörler: Ana sebep kişinin yaşı,özel hayatı, eğitim durumu, medeni hali,iş tecrübesi ve maddi durumu göz önünde tutulmaktadır.

-Fizyolojik Etkenler: Yorgunluk, fiziksel yetersizlik (boy, kilo, v.s), uykusuzluk halidir.Kişinin uykuszluk durumu birçok kazaya ana sebeplerden biri olarak örnekleri fazlasıyla görülmüştür.

-Psikolojik Özellikler: Zekâ seviyesi, görme yeteneği, duygusal durumu, kaza eğilimi, iş tatmini, yabancılaşma duygusu, monotonluk, riski kabullenme, stres, psikolojik rahatsızlıklar, alkol ve uyuşturucu bağımlılığıdır.

-Bedensel zayıflığı:Tüm kazaların en önemli nedeni insanların fiziksel zayıflıkları nedeniyle dış etkilerden zarar görmesidir. Çok güçlü fizik yapısına sahip olan bir kişinin bile makinelerden ya da diğer dış etkenlerden gelebilecek tehlikelere ve tehditlere karşı koyması imkansızdır.

-İşletmedeki çalışma ortamı:İnsanların havalandırmanın yetersizliği, çalışma saatlerinin fazlalığı ve ara dinlenmesi verilmemesi ile çalışma koşullarının ağırlığı nedeniyle de iş kazasına uğramaları mümkündür. Çalışma ortamının gürültülü, titreşimli, tozlu, dumanlı, buharlı, makinelerin koruyucusuz, çalışma platformlarının korkuluksuz olması vb. sebepler iş kazalarının temel sebepleridir.

-Sosyolojik nedenler:Kişisel anlamda; kazaların nedenleri arasında kişilerin dikkatsizliği ve farklı bilişsel kapasiteleri önemli faktör sayılırken, sosyolojik kuramlar arasında da bu nedenler çok az miktarda kaza nedeni olarak görülmektedir. İş kazalarını sosyolojik çerçevede ele alan çalışmalar; sanayi toplumlarında yer alan çıkar çatışmaları, işçilerin ciddi anlamda riskli hale geldikleri vurgulamaktadır. Bu hususta yapılan meslek, kazanç, eğitim ve yaşanan çevre koşulları baz alınarak belirlenen ekonomik sınıf değişkenlerine göre birçok araştırma söz konusudur. Bu bağlamda günümüzde her meslek grubunun değişik zorlukları ve çalışma koşulları olduğu göz önünde bulundurulduğunda, insanların çalışmaları esnasında veya sonrasında başlarına gelebilecek kazalarda ve olumsuzluklarda sosyo-ekonomik faktörlerin dikkate alınması gerekli bir olgu olabilecektir.