Kardiyovasküler hastalıklar nelerdir?


0
1 paylaşım

Dünya sağlık örgütüne göre en sık yetişkin ölüm rahatsızlığı kardiyovasküler olarak bilinir. Genel tanım olarak bildiğimiz kardiyovasküler hastalık sağlık durumundan en çok etkilenen hasta grubu diyaliz hastaları olarak bilinir. Kardiyovasküler rahatsızlığı doğru bakım ile önlenebilir. Kardiyovasküle hastalığı tıpta ne demek ? kardiyovasküler hastalığı nedir bakalım.

Kardiyovasküler hastalıklar nelerdir?

En çok sorulan sorulardan biri Kardiyovasküler hastalığın hangi hastalıkları içerdiğidir. Kalp, damar, atardamar ve toplardamarlarımızın tümü kardiyovasküler sistem olarak bilinir. Kardiyovasküler grubu konjenital kalp hastalıkları, periferik damar hastalıkları (klaudikasyon veya ekstremite iskemisi), serebrovasküler hastalık (SVH)’lar (inme veya geçici iskemik atak), konjestif kalp yetmezliği, koroner kalp hastalıkları (anjina pektoris, miyokard infarktüsü), romatizmal kalp hastalıkları, hipertansif hastalıklar ve aritmiler gibi kalbin ve damarların tüm hastalıklarını içine alır.

Kardiyovasküler hastalığına risk unsuru neler olur ?

-Sigara kullanımı: Sigara kullanımı kardiyovasküler hastalıklara yakalanmanın en büyük risk grubunda yer almaktadır. Sigara,puro,pipo gibi tütün içeren maddeler bu durumu iki kat arttırmaktadır. Bu gibi maddeler içildiğinde kanda pıhtılaşmayı arttırmaktadır. Sigara tüketen kişilerde karbonmonoksit ile nikotinin direk etkileriyle birlikte endotel hasarı oluşturur. Kanın oksijen taşıma kapasitesinin azalması miyokardiyal iskemi riskini artırır. Sigaranın bırakılmasını takiben birinci yılda kardiyovasküler risk yarı yarıya düşmekte, ikinci yılda risk hiç içmeyenler seviyesine inmektedir.

Günlük fiziksel aktivite de bulunmamak: Günlük hareket sayınız kardiyovisküler hastlıklara yakalanma oranınızı yakından ilgilendirmektedir. Bu durumda vücudunuz hareket halindeyken oksijen alımı ve damar açıklığı aktifken hareketsizken riskiniz giderek artmaktadır.Aerobik egzersiz yapan kişilerde egzersiz; plazma hacminde artış, kan viskozitesinde azalma, trombosit agregasyonunda azalma ve trombolitik kapasitede iyileşme gibi antitrombotik etkileri sayesinde, bir plağın yırtılmasına bağlı koroner tıkanma riski azalmaktadır.

-Alkol kullanımı: Sık sık alkol tüketimi kalp krizi,ani ölüm ve hipertansiyona yol açmaktadır.. Bu durumda fazla değil hiç bir şekilde alkol tüketmemenizi önermekteyiz.

-obezite: Obezite günlük hayatımızda pek çok genç ve yaşlıda görünen bir rahatsızlık olup sonsuz rahatsızlığa davetiye açmaktadır.Obezite,Erkeklerde %5 kalp yetmezliği ve damar hastalıklarına sebep olurken kadınlarda ise %7 oranında etkilemektedir. Bu durumda sağlıklı beslenmediğiniz takdirde doymuş yağlı besinler gittikçe damarınıza yerleşir ve damar hastalığı riskinizi arttırır.

-Hipertansiyon:Hipertansiyon büyük arterlerde aterosklerozu hızlandırmaktadır. Kronik kan basıncı yüksekliği endotel hücrelerindeki değişikliğe (bozulmuş endotel fonksiyonu, endotel lipoprotein geçirgenliğinin artışı), düz kas hücrelerinde büyüme ve yeniden şekillenmeye ve pulsatil kan akımına bağlı olarak damar hasarına neden olur.

-Yaş:Yaşınızı ilerledikçe kardiyovasküler rahatsızlıklara yakalanmanız daha çok artmaktadır. 40 yaş üzeri kardiyovasküler rahatsızlığına yakalanan 3,5 milyon kişi mevcut olup ilerki zamanlarda sağlıklı beslenilmediği takdirde bu rakamların artacağı söylenilmektedir.