Kıyamet günü ne olacak


0
1 paylaşım

Kıyamet günü terimsel olarak dünyanın sonunun geldiğini anlatan bir olaydır. Allahın emrini verdiği o günde tüm dünya dengesini bozacak ve yeniden dirileceği söylenir. Peki dünyanın sonunun geldiği o gün yani kıyamet günü  tam olarak neler olacaktır bakalım.

1-Gök, yarıldığı zaman!
2-Yıldızlar, (dökülüp) saçıldığı zaman!
3-Denizler, (birbirine) açıldığı (ve yeryüzü düzlenerek hepsi bir deniz olduğu) zaman!
4-Kabirler, alt üst edildiği (ölüler diriltilip çıkarıldığı) zaman!
5-(O gün) her nefis, neyi (yapıp) öne sürdüğünü ve (neyi yapmayıp) geri bıraktığını bilir!

ZİLZAL SURESİ

1, 2, 3-Yer, (o şiddetli) sarsıntısıyla sarsıldığı; yeryüzü, ağırlıklarını (dışarıya) çıkardığı ve insan: “Buna ne oluyor?” dediği zaman!
4-O gün (yer, bütün) haberlerini anlatır.
5-Çünki Rabbin, (bunu) ona vahyetmiştir (emretmiştir).
6-O gün insanlar, amelleri(nin karşılığı) kendilerine gösterilmek için (mahşer yerinden) bölük bölük (Cennet ve Cehennemdeki yerlerine) döner(ler).
7-Artık kim zerre kadar bir hayır yapıyorsa, onu görecek!
8-Kim de zerre kadar bir şer işliyorsa, onu görecek!

“Ebu Hureyre’nin (ra.) Hadis’inde der ki; ”Şeytan ve ordusu kaçışıp etrafa dağılacaklar. Saklanmaya çalışacaklar! Ve Kuran’da der ki; ‘O gün kimseye saklanacak yer yoktur’.”

İnsanlar başlarını göğe kaldıracaklar ve gördükleri siyah ve yağlı bir gökyüzü olacak. Gökyüzünde gördükleri o şeyler yavaştan  parça parça etrafa dağılacak, yer yüzü parçalanacak.

Daha sonrası daha da şiddetlenecek : Kıyamet günü okyanus yanacak ve buharlaşacak… Yıldızlar sönüp yeryüzüne çarpacaklar. Ve her yer kapkaranlık olacak göz gözü görmeyecek !  Sonrasında  etrafı karanlık sardığında her şey sona erecek. Dünyada canlı varlık kalmayacak.

Allah gökyüzü ile bütün gezegenleri eliyle yuvarlayıp saracak! Ve Sonra Allah sesini yükseltip şöyle diyecek; ” Her şeye gücü yeten benim!

Allah: ”Bugün kimdir o kutsal olan yönetim,kimdir o kudret, bugün kimindir o krallık, nerede o diktatörleriniz, zalim önderleriniz nerede?

HACC SURESİ

1-Ey insanlar! Rabbinizden sakının! Çünki kıyâmetin zelzelesi, pek büyük (korkunç) bir şeydir.
2-Onu göreceğiniz gün, her emziren kadın emzirdiği (yavrusu)nu unutur ve her hâmile kadın yükünü (karnındaki çocuğunu) düşürür; (o gün) insanları, sarhoşlar (gibi yalpalarken) görürsün; hâlbuki onlar sarhoş kimseler değildir. Fakat Allah’ın azâbı (pek) şiddetlidir.

HAKKA SURESİ

13, 14, 15-Artık Sûr’a bir üfleyişle üflendiği, yer ve dağlar kaldırılıp bir darbe ile birbirine çarpıl(arak darmadağın edil)dikleri zaman, işte o gün olacak olan olmuş (kıyâmet kopmuş)tur!
16-Ve gök yarılmıştır; artık o gün o, (pek çürük ve) zayıftır!

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor:
“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “İnsanlar Kıyamet günü öylesine ter akıtırlar ki, bu terler yerin içinde yetmiş zirâ’lık derinliğe kadar iner ve bu ter (yer üstünde de birikerek insanları konuşamaz hale getirmek üzere ağızlarına) gem vurur ve kulaklarına kadar ulaşır.” Buhari, Rikak 47; Müslim, Cennet 61, (2863).

Bütün hayat sahipleri ölünce onların semâlarını kandil gibi aydınlatan yıldızlar da sönerek yeryüzüne saçılacaktır.
Dağlar, müthiş zelzeleler ile yeryüzünde koparılıp havaya atılacakları vakit ki: Onlar, başların üzerinde bulutlar gibi geçer giderler. Yeryüzü dümdüz, ürünlerden boş bir hâlde kalır.

Bir nice kavimlerce en kıymetli, ehemmiyetli sayılan develer gibi malların da terk edilecek, sahiplerinin ellerinden çıkacağı vakit, bu da kıyamet gününün dehşetini gözler önüne sermektedir ki: insanlar o günde pek kıymetli, lüzumlu gördükleri mallarını, servetlerini bile terk ederek kendi nefisleriyle meşgul olacaklardır.