Mars’ta hayat bulundu – Mars’ta yaşam kalıntıları


0
1 paylaşım

NASA tüm çalışanları ile Mars gezegeninde hayat aramaya devam ediyor. NASA sadece Mars‘ta yaşanabilir mi diye araştırmıyor. NASA ayrıca geçmiş dönemlerde Mars‘ta hayat kalıntısı aramakta. NASA sonunda kırmızı gezegende yeni ve çalışmaların seyrini değiştirebilcek bir kanıt bulunduğunu açıkladı.

NASA Mars’ta bir takım kalıntı yani taş parçaları bulduğunu açıkladı. NASA bu taşların ardında bir kesinlikle hayat olduğunu düşünüyor. Bulunan taş parçaları yaklaşık 3 yıl öncesine ait. 

Daha öncede 2011’de Florida’dan yola çıkan ve Ağustos 2012’de Mars’a inen araba büyüklüğünde bulunan araştırma aracı Curiosity Rover ile yapılan araştırmalar sonucunda bulunan kalıntılar ve moleküller araştırmalar ortaya kesin sonuçlar çıkartamamıştı. Fakat sonuncu denemede Gale krateri: Mohave ve Confidence Hills’de iki farklı alandan örnekler toplandı. NASA bulunan taşları analiz edip moleküller ile birlikte ısıtılması ile taş kalıntılarının ardında hayat olduğu ve taşların 3 milyar yıl önceye ait olduğu belirlendi. Analiz kanıtını aşağıda yeralan 8 aşamada görebilirsiniz.

Araştırmanın kanıtlarının aşamaları :

Biyolojik aşamalar:

  • 1. Organik karbon bileşiklerinin yapısını ve envanterini belirleme
  • 2. Yaşamın kimyasal yapı taşlarının (karbon, hidrojen, azot, oksijen, fosfor ve sülfür) envanteri
  • 3. Biyolojik süreçlerin etkilerini gösterebilecek özellikleri tanımı

Jeolojik ve jeokimyasal aşamaları:

  • 4. Mars yüzeyinin ve yüzeye yakın jeolojik malzemelerin kimyasal, izotopik ve mineralojik bileşimini araştırmak
  • 5. Oluşan ve modifiye edilmiş kayaçları ve toprakları işleyen süreçleri yorumlar

Gezegen süreci hedefleri:

  • 6. Uzun süreli (yani 4 milyar yıllık) atmosferik evrim süreçlerini değerlendirir
  • 7. Su ve karbondioksidin mevcut durumunu, dağıtımını ve döngüsünü belirle

Yüzey radyasyon hedefi:

  • 8. Galaktik kozmik radyasyon, güneş proton olayları ve ikincil nötronlar dahil olmak üzere geniş yüzey radyasyon spektrumunu karakterize etmek

Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler, yıllardır Mars’ta hayat arayan Nasa tarafından büyük bir kanıt özelliği taşımaktadır. NASA bulunan taşlarda yaşamın yapı taşlarını oluşturan karbon bazlı bileşikler olduğu görüşünde.