Mimar Sinan kimdir,Eserleri nelerdir


0

Osmanlı döneminde mimari eserlere hayat vermiş en kıdemli mimarlardan biri olan Mimar Sinan hakkında merak ettikleriniz varsa sizi kısaca bilgilendirelim.

Mimar Sinan Osmanlı İmparatorluğu’na toplam 50 yıl boyunca hizmet etmiş engin eserler sunmuş olan bir mimardır. Bu hizmetlerin 8 yılı 3. Murat döneminde, 14 yılı 2. Selim döneminde ve 28 yılı da Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştır.

Kendisi yaptığı eserlerle Osmanlı İmparatorluğu’nun eşsiz zevkini ve asaletli yapısını oldukça başarılı bir şekilde temsil edebilmiş, yaptığı onlarca mimari eserden pek çoğu türünün en başarılı örneklerinden sayılmıştır. Hatta Osmanlı’da yer alan klasik mimari anlayışın gelişmesi ve yerleşmesi için en öncelikli isim Mimar Sinan olarak gösterilebilmektedir.

Mimar Sinan’ın hayatı

Asıl adı Sinaneddin Yusuf olan Mimar Sinan, Kayseri’nin bugünkü adıyla Ağırnas köyünde dünyaya gelmiştir. Kökeninin Rumluktan, Ermenilikten ya da Türklükten geldiği rivayet edilmektedir. Gençlik yıllarına tekabül eden 1511 yılında, o dönemlerde Yavuz Sultan Selim’in çıkardığı kararla devşirme adı altında kendisi de İstanbul’a getirilmiş ve Yeniçeri ocağında çalıştırılmaya başlatılmıştır.

Mimar Sinan’ın toplumda yer edinmeye başlaması 

Kanuni Sultan Süleyman’ın 1533 yılında yaptığı İran Seferi devam ederken, orduda görevli Mimar Sinan 14 günlük bir süreç içerisinde Van Gölü’nde karşı tarafa geçmek amacıyla 3 tane kadırga yaparak kendisine çok büyük itibar kazandırabilmiştir. İran Seferi’nin dönüşünde kendisine Yeniçeri Ocağı kendisine daha rütbeli bir yer olan Hasekilik rütbesini vermiştir.

MİMAR SİNANIN ESERLERİ NELERDİR

1538 yılında baş mimar ilan edilen Mimar Sinan, bu görevini 49 yıl boyunca sürdürmüştür. Kendisinin bu süreç zarfında baş mimarlık rütbesine çıkartılmadan önceki yaptığı 3 ayrı eser oldukça dikkat çekici görülmektedir. Bu eserler Gebze’de yer alan Çoban Mustafa Külliyesi, Halep’te yer alan Husreviye Külliyesi ve İstanbul’da yer alan Haseki külliyesidir.

Mimar Sinan’ın yapmış bulunduğu en önemli eser ise, 86 yaşında tamamladığı Edirne Selimiye Camisidir. Bu esere de “ustalık eseri” gözüyle bakan Sinan, bundan önce elinin dokunduğu yüzlerce eserde de mimari bakışından ödün vermeden titizlikle çalışmıştır. Özellikle Ayasofya için büyük emek harcayan Mimar Sinan, bu eserin kubbesini 1573 yılında onararak bir de üzerine takviye amaçlı duvarlar yapmış ve deyimi yerindeyse Ayasofya’nın bugüne kadar gelebilmesini sağlamıştır.

Ayrıca kendisine mimarlık dönemlerinde edindiği bir başka yükümlülük, bu tür tarihi yapıların etrafında görüntüyü bozabilecek evleri ve benzer yapıları yıkmak olmuştur. Bu uğurda Rumeli Hisarı civarında bulunan ya da Zeyrek Camii civarında bulunan dükkanların ve evlerin yıkımını Mimar Sinan sağlamıştır.

Tüm bu şaşaalı mimarlık yaşantısından sonra, 1588 yılında İstanbul’da hayata gözlerini yuman Mimar Sinan; önceden Süleymaniye Camisinin yakınına inşa ettiği sade türbeye defnedilmiştir.

Mimar Sinan’ın bazı eserleri :