Namazdan sonra okunan dua ve tesbihler hangileridir?


0
3 paylaşım

Müslümanlık dininde namaz görevinizi yerine getirdikten sonra şart koyulmuş veya bu dualar okunmalıdır diye belirtilen bir kural yoktur.Namaz kıldığınızda aslında kafanızda oluşan bir diğer soru ise duamızı  Arapça mı yoksa Türkçe mi yapmak ? Burada asıl amaç Allah’a karşı edilen her türlü duanın ona olan inancını zaten belli etmekten geçmektedir. Kalbinizden ettiğiniz her dua  ne Arapça ne Türkçe ne de başka bir dilde olsun her şekilde ettiğiniz mertebe aynıdır.Dilediğiniz gibi dua edebilir ve kendiniz ne istediğinizin farkında olan bir insan olmanızdır.Dinimizde belli duaları ezberleyip şiir okur gibi dua edilmesini de uygun görmez.Dua uyanık kalp gözüyle ve sadece ihtiyacınız olduğunu hissettiğinizde değil her anınızda etmelisiniz. Peki namaz kıldıktan sonra okunan dua ve tesbihler hangileridir?

Namazdan sonra okunan dua ve tesbihler hangileridir ?

Namazınızı kıldıktan sonra edeceğiniz ilk dua:”Allâhümme entesselâmü ve minkesselâm tebêrakte yâ zel celâli vel ikrâm” duası okunur.

-Duanın anlamı ise: “Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.

-Bu duayı ettikten sonra  3 kere (Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüv elhayyelkayyume ve etübü ileyh) der. Buna istigfar duası denir.

Namaz kıldıktan sonra Türkçe dua tercihinize göre duanızı aşağıdaki gibi yapabilir kalbinizden geçenleri edebilirsiniz.

Ya Rabbi, bütün hamdü sena, övmek ve övülmek ancak sana mahsustur. Yarabbi bütün salatü selam sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın üzerine olsun. Ya Rabbi, bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi cehennem ateşinden koru. Ya Rabbi, kıldığımız namazları kabul eyle. Ahir ve akıbetimizi hayreyle. Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle.

Ya Rabbi, riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, belâdan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bid’at işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, erzeli ömürden, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru.

Ya Rabbi, hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi, kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste ehl-i sünnet itikadına uygun bir iman ve tevbe nasip eyle.

Namazınızı kıldıktan sonra neleri zikir edebilirsiniz ?  

Namaz sonrasında okunan dualar edildikten sonra: 11 kere İhlas-ı şerif, bir kere Kuleuzüler okunur ve 67 Estagfirullah denerek yetmişe tamamlanır. On kere (Sübhanallah ve bi-hamdihi sübhanallahilazim) denir. Sübhane Rabbike âyeti okunur.

Namaz sonrası çekilen tesbihler nelerdir ? 

-“Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah.” 33 defa Subhanallah:

Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.

-“Subhanel bagiy daime nil hamdulillah.” 33 defa Elhamdulillah: Hamd (şükür) Allah’adır

-“Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber.33 defa Allahu ekber: Allah en büyüktür.

“Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr”

“Allah Teala’dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir.” Sonrasında dualar edilip tesbihler çekildikten sonra “El Fatiha” denilir ve Fatiha suresi okunur. Böylece tesbihat ve namaz sonra erer.