Noter nedir? Noter nasıl olunur?


0

Noter, yasaların kendisine verdiği yetkiyle, özel ya da tüzel kişilerin çeşitli belgelerine ve işlemlerine yasal geçerlik kazandıran, yasaların öngördüğü başka görevleri yerine getiren, belli nitelikleri ve kendine özgü bir yasal statüsü olan kamu görevlilerine verilen isim olarak geçmektedir. Noterlere ödenen ücretlerden dolayı herkes tarafından noterlerin aylık kazancının çok yüksek olduğu düşünülmektedir peki bu ne kadar doğru? Noter olmak için bir çok koşulu sağlamak gerekmektedir. Bir Noter ne iş yapar, nasıl noter olunur? Bakalım.

Noter nedir?

Noterlik kanununa göre noterlik bir kamu hizmeti olarak geçmektedir. Noterlik hukuku uygulamak ve anlaşmazlıklara yol açmamak için bu durumu gidermeye yarayan ve devletin izin verdiği bir kamu kuruluşudur.Noter iki kişi arasında oluşan anlaşmazlıkların kanıtı olarak aslında resmi devletin izin verdiği birebir şahitlik görevini yapan kurum olarak da bilinir.

Noterler ne iş yaparlar?

Ev,arsa,taşıt gibi taşınmazların satış sözleşmeleri,yabancı dildeki belgelerin tercümeleri noter onayından geçtikten sonra hukuki geçerlilik kazanırlar.Hakimler evrak geçerliliğini devlet tarafından birebir izin verilen bir kuruluş onaylı gördüğü için bunun gerçekliğini bir daha araştırmak gereğini duymazlar.Noterler imza,mühür ve işaretlerin kişiye ait olduğunu onaylar,onların adına protesto,ihbarname,ve ihtarname gönderir,evrakların asıllarından örnekler çıkararak kopyalara da asılları gibi resmiyet kazandırırlar.

Noterlerin yaptığı işlemleri kısaca sıralarsak ;

-Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemi düzenler,

-Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar

-Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapar,

-Alım-satım sözleşmesi yapar,

-Kanunlara uygun olarak hazırlanıp getirilen evrağın üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylar,

-Protesto, ihbarname ve ihtarname gönderir,

-Kanunen tescili gereken işlemleri tescil eder.

Noter neden para alır?

Noterler devlet onaylı olduğu halde devletin kendi bünyesinde değildir.Bu kadar yetki verdiği noterlerin yaptıkları işlerden sorumlulukları oldukça yüksekti . Hatalı ya da eksik yapılan işlerden dolayı zarar görmüş kişilere karşı sorumludurlar.Bu sorumluluk bir nevi sigorta güvencesi altındadır.Bu yüzden evrak ücreti kaşe ücreti talep etmektedir.

Nasıl Noter olunur?

Noter olmak için Hukuk fakültesini bitirmeniz şarttır.
-Daha sonra ise belge sahibi olmanız gerekmektedir.
Noterlik belgesine sahip olmanız için avukatlık stajını bitirmeniz gerekmektedir.
– Kazancı yüksek olan noterlik için ‘Münhal Bulunan Noterliklerin İlanlarını’ takip etmeniz gerekmektedir..

Noter olma şartları nelerdir

Noter olmak için eğitim şartını yerine getirmeli yani Hukuk Fakültelerinden mezun olmanız gerekmektedir.

-Noter olmak için yaş şartı bulunmaktadır. Noter olmak isteyen kişilerin en az 25 yaşında olmaları gerekmektedir.

-Noter olmak için en az 4 yıl avukat, hakim ve savcı veya akademisyen olarak görev yapmanız gerekmektedir.

-Noter olmak isteyen kişilerin avukatlık stajını tamamlamaları ve avukatlık ruhsatını almaları gerekmektedir.

-Noter olmak için Adalet Bakanlığına başvuru yapmalısınız.

-Noter olmak için noterlik stajını tamamlamak gerekmektedir.

-Noter olmak için noterlik belgesini almanız gerekmektedir.

-Noter olmak için ilanları takip etmek başvuru yapmak ve başvurunuzun onaylanması gerekmektedir.