Organ bağışı günah mı ?


0

Son zamanlarda biliyoruz ki organ bağışı bekleyen bir çok insanımız mevcut ve çaresiz bir şekilde beklemektedir. bağışladığımız her bir organımız yeni bir hayatı teşkil etmektedir. Kimisi çocuk kimisi yaşlı,bazen anne bazen evlat için umut kapısı olmaktadır.

İslam aleminde en çok sorulan soruların arasında Organ bağışlamak dinen uygun mudur ? ,Günahı var mıdır ? 

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, organ veya dokusu alınan kişinin, ölmüş olması, organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında buna izin vermiş olması veya hayatta iken yakınlarının rızasının sağlanması, alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir ücret alınmaması, tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı olmasının gerektiğine dair fetva verdi.

“Dinimizde, kitap ve Sünnet’in delaletlerinden çıkarılmış umumi hüküm ve kaideler de vardır. Bilindiği üzere, insan mükerrem bir varlıktır. Mahlukatı içinde Allah onu mümtaz kılmıştır. Bu itibarla normal durumlarda ölü ve diri kimselerden alınan parça ve organlardan faydalanılması, insanın hürmet ve kerametine aykırı görüldüğünden, İslam alimlerince caiz görülmemiştir. Ancak, zaruret durumunda, zaruretin mahiyet ve miktarına göre bu hüküm değişmektedir. Nitekim dinimiz, bir kısım fiil ve davranışları yasak kılmış, kitap ve sünnet bunları tespit etmiştir. Sözgelimi murdar hayvan (meyte), kan, domuz eti, şarap… vb. şeylerin yenilip içilmesi, alınıp satılması, ilaç olarak kullanılması haram kılınmıştır. Ancak ,zaruret halinde bunlardan ölmeyecek kadar yenilip içilmesinin (el-Bakara, 173; el-Maide, 3; el-En’am, 119) meşru olduğu beyan buyurulmuştur.”

Not olarak : Dinimizde Organ bağışı caiz görülmemiştir Fakat organ almak yada satmak caizdir. Burada bir insanın çaresizliğine eksikliğine bulunan çare para karşılığı yapılan bir iş olduğu için dinimizce yasaktır.