Osmanlı’nın anaokulu olan sıbyan mektepleri eski ve günümüz hali


Sıbyan mektebi, Osmanlılarda geneksel ilköğretim kurumudur. Dâru’t‐ta’lim, Dâru’l‐‘ilm, Muallimhâne, Mekteb, Mektephâne, Mahalle Mektebi, Taş Mekteb, Mekteb‐i ibtidaiye ve Sıbyan Mektebi adlarıyla da bilinir.

MEKTEBE 4 YADA 10 YAŞINDA BAŞLANIYORDU

Sıbyan mektepleri Osmanlı kent ve kasabalarında en yaygın eğitim-öğretim kurumlarıydı ve daha çok bir caminin ya da hayır kurumunun yanında açılırdı. Mahalle temelinde kurulduğu için mahalle mektebi de denen bu okullara başlama yaşı, ebeveyn ile hocanın kararına göreydi. 4 yaşında da 10 yaşında da başlanabilir, bed-i besmele cemiyeti ya da amin alayı ile mektebe getirilen çocuğa ilkin besmele öğretilir, sonraki günlerde ise bireysel metotlarla, elifba cüzünden Arap harfleri harekelendirilerek ezberlettirilirdi.

KUR’AN-I HATMEDEN MEZUN OLURDU

Sıbyan mekteplerinde okutulan dersler: Elifbâ ( alfâbe ), Kur’an, tecvit, yazı, ilmihâl, hesap ( matematik ). Sonradan tarih ve coğrafya da eklenmişti. Şimdinin anaokulları olan sıbyan mekteplerine giden Osmanlı çocukları, Kur’an’ı hatmettikten sonra mezun olabilirlerdi.

Eski ve günümüzdeki sıbyan mektebi :

Facebook Yorumları


Daha Fazla: EğitimOR


Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.