Osmanlı’nın anaokulu olan sıbyan mektepleri eski ve günümüz hali


0

Sıbyan mektebi, Osmanlılarda geneksel ilköğretim kurumudur. Dâru’t‐ta’lim, Dâru’l‐‘ilm, Muallimhâne, Mekteb, Mektephâne, Mahalle Mektebi, Taş Mekteb, Mekteb‐i ibtidaiye ve Sıbyan Mektebi adlarıyla da bilinir.

MEKTEBE 4 YADA 10 YAŞINDA BAŞLANIYORDU

Sıbyan mektepleri Osmanlı kent ve kasabalarında en yaygın eğitim-öğretim kurumlarıydı ve daha çok bir caminin ya da hayır kurumunun yanında açılırdı. Mahalle temelinde kurulduğu için mahalle mektebi de denen bu okullara başlama yaşı, ebeveyn ile hocanın kararına göreydi. 4 yaşında da 10 yaşında da başlanabilir, bed-i besmele cemiyeti ya da amin alayı ile mektebe getirilen çocuğa ilkin besmele öğretilir, sonraki günlerde ise bireysel metotlarla, elifba cüzünden Arap harfleri harekelendirilerek ezberlettirilirdi.

Benzer içerik:  Trajik bir olay sonrası ortaya çıkan galaksi tasarım bardaklar

KUR’AN-I HATMEDEN MEZUN OLURDU

Sıbyan mekteplerinde okutulan dersler: Elifbâ ( alfâbe ), Kur’an, tecvit, yazı, ilmihâl, hesap ( matematik ). Sonradan tarih ve coğrafya da eklenmişti. Şimdinin anaokulları olan sıbyan mekteplerine giden Osmanlı çocukları, Kur’an’ı hatmettikten sonra mezun olabilirlerdi.

Eski ve günümüzdeki sıbyan mektebi :