Parfüm ne zaman icat edildi?


0

Parfüm, aslen latince, kokulu duman anlamına gelen “perfumum” kelimesinden meydana gelmektedir. Tarihi ise oldukça eski zamanlara dayanmaktadır. Parfümün tarihi ise 5000 yıl öncesindeki Mısırlılara kadar dayanmakla kalmayıp bir kesimde Fransa’daki kokular sebebiyle parfümün icat edildiğini söylemektedir. Bakalım parfüm icadı ne zaman ortaya çıktı ve Fransa’nın parfümle ilgisi nedir?

Parfüm ne zaman icat edildi?

Parfümün aramıza ilk girişi oldukça eski tarihe dayanmaktadır. Günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce, Mısırlılar güneş tanrıları Râ için güneşin doğuşundan batışına dek kokulu otlar yakarlardı. Ölülerini ise kokulu yağlar kullanarak mumyalar, mezarlarına parfüm şişeleri ve kokulu kremler koyarlardı. Nitekim, yapılan kazılarda Mısır Firavunu Tutankhamon’un mezarından parfüm şişeleri ve krem vazoları çıkarıldı. Mısırlılar günlük hayatlarında ise kokulu yağlar ve pomatlar kullanırdı. Bunlar içinde en çok tercih ettikleri “kyphi” adını verdikleri kokulu bir yağdı. Kyphi, bal, şarap, pirinç, mersin çiçeği, safran, katırtırnağı ve ardıç özlerinden oluşan bir karışımdı. Nefertiti yasemin banyosu yapar, banyodan sonra vücuduna sandal ağacı, amber ve ender rastlanan çiçek özleri sürerdi.

Fransa’da parfüm neden icat edildi?

Mısırlıların parfüm icadından sonra artık 16. yüzyıla geçtikten sonra parfüm Fransa için önemli bir unsur haline gelmiştir. 16. yüzyılda cam sanatının ilerlemesiyle birlikte parfümün gelişme ve üretime geçme süreci de hızlandı. O yıllarda parfümün en çok üretilip tüketildiği ülke Fransa idi. Fakat parfümün vücuda sürülmesinin hastalıklara neden olacağı düşünülür, parfüm sadece pis kokuları maskelemek için kullanılırdı. Bu nedenle giysiler, eldivenler, mendiller, hatta mücevherler bile parfümlenirdi.

Fransa’da parfümün icadının konuşulmasının ana sebebi bunların dışında çok başka şeylerdi. 1789 yılında Fransız Devriminden sonra bütün sarayda tam olarak 9 tane tuvalet vardı ve bunlar sadece kral ve yakın aile üyelerine aitti. Sarayın geri kalan çalışanları lazımlık kullanırdı ve bu kokular daire ve genel atmosfer ile çalışanların giysilerini tamamen sarardı. Yasaklanmış olmasına rağmen lazımlıklar genellikle çalışanlar tarafından oda pencerelerinden dışarı boşaltılırdı. Sadece saraylarda olan bu tuvaletleri kullanma şansı tabiki de halktan kişiler için mümkün olmadığı için herkes istediği yerde ihtiyacını gideriyordu. Paris’te sokaklar, avlular, parklar pislik ve kokudan geçilmez bir hal almış durumdayken Kral, 1606 yılında alenen ihtiyaç giderenlerden ceza alınmasını emretti. Suç işlerken yakalananlar çeyrek altın tutarında ceza ödemeye mahkum ediliyor, cezayı ödemeyenler ise 24 saat hapsediliyorlardı.

Fransa kralının özel dairesine giden koridor, durmadan gidip gelenler yüzünden son derece pis idi. Sanki bir saraya değil de bir ahıra giriliyormuş gibiydi. İddiaya göre Fransa kralı 14. Luis sabahları avucuna damlatılan şarap hülasasıyla temizlendiğini zannediyormuş. Asla dişlerini yıkamamış, vücudunu ise alkol karıştırılmış suda ve ancak hasta olduğu zamanlarda yıkamıştır. Sarayda durum böyleyken, halk ise Sen Nehri’ne girerek pisliklerinden arınıyorlarmış. 20. yüzyılda parfümler muhteşem şişeleriyle birer sanat eseri halini aldı. Parfümler vücut kokularını bastırmak için değil, kişiliklerin altını çizmek için kullanılmaya başlandı ve çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Ünlü Fransız yazar ve gezginci Dr. A.Brayer “ İstanbul’da Dokuz Yıl” adlı kitabında (1936) şu ibretlik cümleye yer vermiştir:
“Bu gün bir Avrupalı, fakir bir Türk köylüsü kadar temizliğe dikkat etmez. Eski Paris’in ne kadar pis bir şehir olduğu herkesçe bilinir. Türklerin temizliğine ulaşabilmemiz için daha en az yarım asra ihtiyacımız var.”