Ruam hastalığı nedir?


0

Ruam hastalığı genel olarak at,eşşek ve katır gibi hayvanlarda görülmektedir. Aynı zamanda zoonoz özellikle bir hastalık olarak tanımlanır. Zoonoz, insanlardan hayvanlara veya hayvanlardan insanlara bulaşması mümkün hastalıklar için kullanılan bir terimdir. Ruam hastalığı, hem atlarda hem de insanlarda farklı bölgelere hücum ederek bu bölgelerde belirtileri gösterebilir. Hastalığın akciğerleri hedef alması halinde solunum zorluğu ortaya çıkar.

Ruam hastalığı nedir?

Ruam hastalığı atlarda kronik, merkep ve katırlarda ise akut seyreden bir hastalıktır. İnsanlar hastalığı infekte hayvanlarla temas sonucu alırlar. Hayvanat bahçesindeki kedi, köpek, aslan, kaplan vs. hayvanlar enfekte at eti yemekle hastalığı alabilirler.Ruam hastalığı hayvanlardan gelen burun akıntıları ile deri döküntüleri sonucu iltihap etkisiile insanlara bulaşıcı olan son derece dikkat edilmesi gerekli sağlık sorunudur.

Ruam hastalığının belirtileri nelerdir?

Ruam hastalığı başlıca 3 belirtiden meydana gelmektedir. Bunlar :

Burun ruamı: Kanlı bir akıntı, burun mukozasında ilk önce nodüller görülür daha sonra bunların açılmasıyla ülserler meydana gelir. Çene altı lenf yumruları büyümüş, sıcak ve ağrılıdır.

Deri ruamı (farcy): Genellikle bacakların deri altı lenf yolları şişer, üzerlerinde ilk önce nodüller daha sonra ülserler oluşur.

Akciğer ruamı: Çok yavaş seyreder. Bazen aylar alır. Solunum sistemine ait semptomlar görülür, tüberküloz ile karışır.