Şeriat Kanunu nedir,ceza ve uygulamaları nelerdir?


0
1 paylaşım

Şeriat,(allahın emri,ilahi emir ve yasaklar) olarak anlam içermektedir.İnsan aklı olduğu sürece bir kavramın anlamını bilmeli ve ona göre tercihi ne olursa ona saygı duyulmalıdır. Geçmişte ve günümüzde hala tartışılmakta olan kavramlardan biri de “şeriattır”.  “Şeriat, umumi manasına nazaran bir peygamber-i zişan tarafından tebliğ edilmiş kanun-u İlahi demektir. Ahkam-ı şer’iye denilince, bundan kanun-u İlahi hükümleri manasını anlamak lazımdır. Ve bununla asıl Kur’an’a, Hadise, İcmaa sarahaten müstenid olan hükümler kastedilmiş olur.”

Şeriat Kurallarını Kim Koydu 

Şeriat kavramının açılımına göre kuralları Allah koyduğu söylenir.Şeriat, dini ve dünyevi hükümlerin tamamını kapsamaktadır.Şeriat “din” kelimesi ile eş anlamlıdır.Genel anlamda Peygamber Efendimizin getirmiş olduğu hükümlere şeriat denilmektedir. Şeriatı yaşamanın kuralları şu örnekle anlatılır : Bir çekirdeğe ağaç olma kâbiliyeti yükleyen, onu meyve verebilecek şekilde programlayan Allah, bu gayenin tahakkukunu birtakım şartlara bağlamış. Bu şartlar manzumesine şeriat-ı fıtriye deniliyor. O çekirdek, toprağını bulacak, suyuna kavuşacak, güneşle sohbet edecektir ki ağaç olabilsin.İnsanın mahiyeti de o çekirdek gibi. Cennet hayatını netice verebilecek bir çekirdek. İşte şeriat, bu insan mahiyetinin rıza beldesi olan cennete lâyık olabilmesi için uyması gereken kanunlar manzumesi.

Şeriat Kuralları ve Cezaları Nedir 

Şeriat kurallarını günümüzde uygulayan ülkeler şöyle sıralanır : Nijerya,Pakistan,Endonezya,İran,Suudi Arabistan ve Malezya..Bu dini uygulayan ülkelerde şartlara ters düşer,zina yapar ya da islamı eleştirseniz dahi  Recm cezasına çarptırılırsınız. Bu ülkelerde hangi cezalar uygun olarak öne sürülmektedir bakalım .

Arabistan’ın şeriat kurallarına göre genç kızların zina yapmaması için sünnet olması zorunludur.

Arabistan şeriat kurallarına göre bir adam bir kızı işaret parmağı ile gösterdiğinde  adamın parmağı kesilir. ,

Pakistan’da 13 yaşında bir kızı 65 yaşında 5 karısı olan bir adamla evlendirebilirler.

Benzer içerik:  Vücudunu "kene" kaplayan köpeğin inanılmaz değişimi

-Dünyada şeriat kurallarına göre hatası affedilemez ise 18 yaşında küçük olmasına rağmen idam cezası hüküm sürmektedir. Bu ülkeler : Pakistan,Sudan,Yemen,Suudi Arabistan ve İrandır.

İran’da kurallara göre sevgililer gününde hediye almak yasaklanmıştır.

Endonezya’da sokakta öpüşen çiftlere kırbaç cezası verilmiştir.

İran’da 1 mayıs kutlamalarına katılan işçilere kırbaç cezası verilmiştir.

Nijerya ‘da bir otelde kadın kılığında görülen 18 eşcinsel erkek taşlanarak öldürülme cezasına çarptırılır.

İran’da başı gözüken kadınlar 99 kez kırbaca çarptırılır.