Sindaktili (yapışık parmaklılık) nedir?


0

Doğumsal bir rahatsızlık olan sindaktili,doğuştan el ya da ayak parmaklarının yapışık olması durumuna denmektedir.Görülme sıklığı 2000 canlı doğumda birdir. Hastaların % 50 sinde bir tarafta ( sağ veya sol) görülür. Erkeklerde daha sıktır. Kalıtımla da geçme olasılığı vardır. En fazla 3. ve 4. parmakların yapışıklığı görülür. Tedavide amaç sadece yapışıklığın açılması değildir. Sindaktili (yapışık parmaklılık) nedir? daha geniş bir şekilde bakalım.

Sindaktili (yapışık parmaklılık) nedir?

Normalde el ve ayak parmaklarının birbirinden ayrılması, embriyolojik gelişimin 6. Veya 8. Haftasında meydana gelir. Ancak bu dönemde parmaklar birbirinden ayrılmamışsa, sindaktili meydana gelir. Sindaktili kendi arasında 4 bölümde incelenir. Parmakların kontrolünün başladığı zaman olan 24 ay olup ameliyatın 36 aya kadar (3 yaş) yapılması tercih edilir. Bunun dışında daha büyük çocuklarda da ameliyat yapılabilir. Ancak özellikle kompleks sindaktililerin daha erken tedavisi önerilir. Özellikle boy farkı olan parmakların büyüme sırasında birbirinin şeklini bozabileceği düşünülerek daha erken tedavi edilir. Yeni doğanda ameliyat özellikle anestezi sakıncaları nedeniyle tercih edilmez.

  • Basit Sindaktili: Yan yana olan el ya da ayak parmakları birbirine bitişik görünümdedir. Parmakların arasındaki yumuşak doku birleşmiştir.Bu durumda yumuşak doku birbirinden ayrılamaz ve yapışıklık meydana gelir.
  • Kompleks Sindaktili: Yan yana olan el ya da ayak parmaklarının sadece arasındaki yumuşak doku değil, bu parmakların kemikleri de birbiriyle birleşmiştir.
  • Tam Sindaktili: Parmaklar baş kısımlarından, bitiş kısımlarına kadar tam olarak birbirleriyle bitişik görünümdedirler.
  • Tam Olmayan Sindaktili: Parmaklar tüm olarak değil sadece belirli bir mesafe boyunca birbirleriyle bitişik durumdadırlar.

Sindaktili Polis olmaya engel midir ?

Devletin polis alımları sırasında Emniyet Teşkilatı sağlık yönetmeliğine göre polis adaylarına sağlık raporu aldırmaktadır. Öğrenci alımları sırasında sağlık raporunun A bendi geçerli olarak kılınmaktadır. Bu durumda diğer bölümler adayların elenmesine sebep olmaktadır. Bu durumda a bendinde eğer memelilerde görünen sidaktili ve yapışık parmaklık tanısı koyulursa polislik süreci askıya alınmış sayılıyor.