Vicdan nedir, nasıl oluşur?


2
3 paylaşım, 2 puan

Türk Dil Kurumu “Vicdan nedir?” sorusu şöyle açıklamaktadır: Vicdan, kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güçtür. Vicdan kişilerdeki sorumluluk duygusunun sınırlarına dalalettir. Vicdan ahlakla birleştiğinde ortaya farklı kurallar çıkar ve bunu vicdani hukuk olarak adlandırırız.

Vicdan her bireyin içinde doğuştan var olur, zamanla kişinin yaşadıklarına bağlı olarak gelişir veya körelir. Vicdanı tanımlamak gerekirse kişiye doğru ve iyi olanı yapmaya yönlendiren içsel güç diyebiliriz.

Vicdan nedir?

Vicdan hakkında bir çok farklı tanım yapılmaktadır ama sonuç olarak anlatılmak istenen şey ise aynı.

  • Vicdan insanın görgü ve bilgileriyle kendini yargılama yetisidir. (Felsefi tanım)
  • Vicdan kişiye eylemleri hakkında yargılayarak, onaylayarak, hesap sorarak, suçlayarak hükümler veren öznel bir bilinçtir.
  • Vicdan insana hata ve doğruyu bildiren bir iç sestir.
  • Vicdan insana iyi ve kötüyü gösteren en iyi yol gösterici, en iyi pusuladır.
  • Vicdan neyin doğru neyin yanlış olduğunu bildiren gerçek ve tek ahlak hocasıdır.
  • Vicdan hata ve doğrunun sınırını belirleyen, uyumak bilmeyen, kişiyi her an, her yerde izleyen, kişinin niyetlerine göre yargılarda bulunan bir hakimdir.
  • Vicdan insanın bütün duygu ve düşüncelerini, bu duygu ve düşüncelerdeki maksat ve niyetleri adım adım izleyen, hiçbirisini kaçırmayan, hatır, gönül, hoşgörü, merhamet, dostluk, iltimas vb. tanımadan yargılayıp sorumluluğu takdir eden her zaman uyanık bir hakimdir.
  • Vicdan, ruhun İlahi irade yasaları’nın yüce bir ses tarzında yansıdığı, İlahi İrade Yasaları’nın gereklerini bildiren bir yeteneğidir. (Neo-spiritüalist tanım)
  • Vicdan insanın yaptıklarını kendi içinde sorgulama sanatıdır.

Vicdan İle İlgili Sözler 

-En mükemmel adalet, vicdandır. Victor Hugo

-İyi bir vicdan, en rahat yastıktır. C. Brentana

-Vicdan azabı, insanın içinde bir cehennemdir. Lord Byron

Benzer içerik:  Regl döneminde lazer yapılır mı? Lazerin regl dönemindeki etkisi nedir?

-İradene hâkim ol; fakat vicdanına esir ol. Aristoteles

-Vicdan, adaletin en iyi vekilidir. Lady Mary Montagu

-Allah’ı anmayan vicdan, hâkimsiz mahkemeye benzer. Jean J. Rousseau

-Kapanmayan tek yara, vicdan yarasıdır. Publilius Cyrus

-Vicdanlarınız sizi itham etmezse, başkalarının ithamının hiçbir değeri yoktur. Pierre Jeanne

-Vicdan kalp penceresinden bakar, akıl gözünü kapasa da vicdanın gözü, daima açıktır. Said Nursi

-Her şerefli insan vicdanını yitirmektense, şerefini yitirmeyi yeğler. William Shakespeare

-Bir insanı üstün kılan, onu kendi arzu ve ihtiraslarından kurtaran, sadece vicdanıdır. Samuel Smiles

-Hayatta daima gerçekleri savun! Takdir eden olmasa bile, vicdanına hesap vermekten kurtulursun. Che Guevara
OR


Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.OR


Forgot your password?


OR


Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.