Yağmur damlaların hızı ne kadardır ?


0

Atmosferdeki çeşitli etkiler,su buharları ve toz parçacıkları git gide yoğunlaşır ve yağmur damlacıklarını oluşturur. Yoğunlaşan bileşenler damla şeklini alır ve çoğaldıkça daire şeklini alarak yeryüzüne inmek ister. Yağmur damlaları atmosferle beraber yere iniş aşamasında bir çok bileşenden sürtünerek iner ve daire şeklini kaybeder.Yağmur damlaları yere düşüş aşamasında şekli büyük ya da küçük damlacıklar halinde düşebilir. Bunu çeşitli hava molekülleri sebep olabilir.

Yağmur damlaların  hızı şekil ve büyüklükleriyle alakalıdır. Yağmur damlalarının yeryüzüne iniş aşamasında kütle çekim ve hava molekülleri ile denge sağlarsa hızı da o kadar normal olur. Yapılan deneyler sonucu  bir buluttan yağmur damlasının inme hızı saatte 36 km ‘dir.
OR


Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.OR


Forgot your password?


OR


Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.